1. 6. 2007

O BSC

Nějak příliš rychle zapadla hvězda zvaná BSC. Přitom je jeho základní myšlenka geniální - je třeba sledovat nejen věcnou, ale i časovou kauzalitu cílů. Jednou z příčin, po mém soudu, je neschopnost odlišit strategické od operativního. Mrtvé strategické scorecardy přecpané operativními ukazateli jsou němými svědky.

Strategické je to, co vyvolá zásadní změnu fungování a projeví se změnou alokace rozpočtu. Což v důsledku (většinou) znamená redesign alespoň části hlavního procesu. A takovou změnu musíme měřit něčím úplně jiným než běžnou výkonnost.

Příčinu selhávání BSC musíme hledat i v manažerech - nejen v analyticích. Stejně jako procesů rozkrájených podle organizačních útvarů. Pokud je manažer pohlcen operativou a nepřemýšlí, jak musí vypadat jeho podnikání zítra, není to možné vtělit do vyvážených cílů. A tak tvrdím - BSC 2.0 taky přijde!

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services