31. 7. 2007

Vícedimenziální řízení

Trendem posledních let v organizačním řízení je rozdělování dříve jednotné linie řízení, kdy jeden vedoucí odpovídal za vše, na více samostatných dimenzí. Jeden pracovník tak dnes má ne jednoho, ale rovnou několik šéfů a každý z nich ho řídí v určitém směru. To se neobejde bez nutnosti pravidel pro priority, aby nedocházelo ke konfliktům s kapacitami.

Více.....

30. 7. 2007

Meze organizačního benchmarkingu

Není nic snazšího a zároveň záludnějšího, než porovnávat organizační struktury. Dlouhá léta sleduji organizační benchmarking, který probíhá na Benchmarking Exchange. Jediné, co je z něj možné seriózně vyvodit, jsou celkové organizační trendy. Protože co se jmenuje stejně, není většinou totéž ani přibližně, jak lze zjistit při podrobnější analýze kompetencí.

Více.....

27. 7. 2007

Ještě o nástrojích pro pravidla podnikání

Velkým pokušením pro analytika je na pravidla podnikání použít nástroje, které jsou k dispozici pro některé produkty BI. Mají tři nepřehlédnutelné výhody: jednotnou repository, pomůcky pro tvorbu syntaxe pravidel a možnost vytvářet logické vazby mezi pravidly. A jednu přehlédnutelnou nevýhodu - nemožnost jejich přímého propojení do repository BMS. Ta se sice dá nějakými technickými prostředky obejít, ale podstatná absence zůstává - pravidla analytik nevytváří jako součást byznys modelu, ale separátně.

Více.....

26. 7. 2007

O nástrojích pro pravidla podnikání

Při vytahování, očišťování a reformulaci pravidel podnikání stojí byznys analytik před otázkou - mám to provádět "na koleně" (třeba v Excelu) nebo je to záležitost složitější, takže se bez slušného nástroje člověk v pravidlech utopí? Jsou vůbec dostupná nástroje natolik silné, aby pomohly najít a propojit vzájemnou logiku, očistit a zjednoznačnit sémant, udržet stejnou analytickou úroveň? Moje odpověď zní - na byznys úrovni nástroje příliš nepomohou. Jestliže dnes máme modelovací a analytické nástroje pro procesy natolik silné, že nás do určité míry při analýzách podrží, u pravidel podnikání tomu tak není. Ani když pracujeme v angličtině, jazyku přece jen strukturovanějším a lépe nástroji zvládnutém. Připomíná mi to situaci v polovině devadesátých let s nástroji pro BPM. Nástroje sice moc nepomůžou, ale rozhodně neuškodí.

Více.....

25. 7. 2007

Pravidla podnikání jako příležitost

Pravidla podnikání jsou především nástroj řízení. Velmi účinný nástroj, protože definují o co a jak se vlastně hraje. Jsou dnes ve firmách rozptýlená v desítkách nestrukturovaných dokumentů, které stejně nikdo nečte a hodí se jen v případných pracovně-právních sporech. Proč nemá management zájem tyto pravidla strukturovat a koncentrovat? Omyl. Zatím každý vrcholový manažer, kterého jsem potkal, o to zájem má. Ale sám to nedokáže. Toto je výzva pro byznys analytiky.

Více.....

24. 7. 2007

Ještě jednou o pravidlech podnikání

S pravidly se to má jako s procesy - můžeme se na ně dívat s nadhledem a formulovat je přehledově. Nebo je můžeme začít pitvat až do řešení každé výjimky. Co víc - podrobnost popisu procesů musí být v souladu s podrobností pravidel. Docela analyticky náročná záležitost.

Více.....

23. 7. 2007

Jednoduchá pravidla podnikání

Je dost rozdíl mezi pravidly podnikání a pravidly popisujícími chování informačního systému. Jakmile se byznys analytik nechá strhnout a začne popisovat všechny možné události a správné reakce na ně, dostane se do pasti složitosti a nečitelnosti. Navíc pravidla přestane formulovat pozitivně (co je chováním žádoucím) a místo toho bude definovat re-akce (vesměs zákazy).

Více.....

20. 7. 2007

Organizační zdi

Ještě jednou se vrátím ke karikatuře. Hlavní procesy většinou probíhají na vlastní výkonné úrovni a nahoru do úrovní managementu se dostávají jen v případě, že probíhají s výraznými odchylkami. Dobře proto vnímáme, jak překáží procesu přepážky či zdi mezi jednotlivými organizačními útvary. Pokud do běžného průběhu hlavního procesu musí zasahovat top management, je jasně něco v nepořádku. Proto při narovnávání hlavních nebo podpůrných procesů spíše nejdřív narazíme na horizontální než vertikální bariéry. Řídící procesy, které probíhají napříč ostatními procesy a vytváří pro ně synergické prostředí, jsou také organizačně většinou zajišťovány vertikálou. Je velmi ošidné a krátkozraké narovnat proces hlavní a nechat nepovšimnuty procesy řídící, které definují jeho souvislosti.

Více.....

19. 7. 2007

Řídící úrovně

Nad včera publikovanou karikaturou se všichni rádi zasmějeme a budeme si na ní ukazovat, co všechno se může v direktivním systému řízení stát. Co však na obrázku reprezentuje klíčový problém? Jsou to pevné podlahy, které jednotlivé úrovně řízení oddělují. Každý je uzavřen na své patro a na patra ostatní vedou jen malé otvory, kterými jsou protažena řídící vlákna. Každá úroveň řízení tak žije ve svém vlastním uzavřeném světě.

Více.....

17. 7. 2007

BPM pro chudé podruhé

S BPMS nástroji je to pro malé firmy podobně složité jako se specialisty. Nejde jen o statisícovou až milionovou investici do vlastního BPM systému, ale i o potřebná školení k jeho ovládnutí. Zde existují cesty dokonce dvě. První - pronajmout procesního specialistu i s nástrojem, který ovládá. Druhá - pořídit si nástroj pro BPM zdarma. Těch už existuje několik a kupodivu řada z nich převyšuje svou kvalitou a možnostmi nástroje šířené komerčně. K nástrojům zdarma jsou často k dispozici i výborné výukové materiály (často na videu).

Více.....

16. 7. 2007

BPM pro chudé

Pro firmu do nějakých 300 lidí je hodně těžké vyčlenit, nechat vycvičit, zaplatit a udržet si BPM specialistu. A taky ho účelně zaměstnat. Musí být schopen působit v mnohem více rolích, než jen jako procesní specialista (řízení jakosti, správa dokumentace, řízení projektů, organizátor...), což klade ještě vyšší nároky na jeho znalosti a plat. Kruh se uzavírá. Jedna možnost se přece jen nabízí - outsourcing BPM či přesněji pronajmutí byznys konzultanta.

Více.....

13. 7. 2007

Kdo je konzultant

Firma Deloitte chce vystoupit z Management Consultancies Association (UK). Protože prý takové společnosti jako Accenture nebo Capgemini neposkytují poradenství, ale konzultace používají jen jako prostředek prodeje IS, takže je hanba být s nimi v jedné profesní organizaci. Bylo by fajn, kdyby všechny společnosti - a nejen ty, které se označují za konzultační - nejdříve identifikovaly potřebu a pak teprve hledaly, jaké řešení ji naplní. Nikoliv mít nejdříve systém a pak pracně hledat, k čemu by mohl být dobrý. Tenhle přístup ale vyžaduje úplně jiné znalosti od konzultantů. Sám se přiznám, že z velkých ERP se trochu vyznám pouze ve funkcionalitě SAP a Navision a o ostatních už vím jen z doslechu a dočtení. Budu zpytovat svědomí.

Více.....

12. 7. 2007

BPEL4People

BPMN resp. BPD mi nějak nechce přirůst k srdci, i když se velmi snažím. Těch několik málo objektů s ne zcela přesně vymezenou definicí na jedné straně zoufale svazuje, na straně druhé umožňuje namodelovat ještě větší zvěrstva než notace klasické (Rum, UML, EPC...). BPEL je jiné kafe. I když máte k dispozici jeho grafickou prezentaci (třeba v ARISu nebo v Intaliu), nemáte absolutně kam uhnout. Je to exaktní popis doslova programových kroků. Jenže to manažery nezajímá a nakonec byznys analytiky taky ne. Pro pochopení procesní logiky a případně její narovnání nemusím vědět o každém krůčku, naopak mi to může značně překážet. Takže abstrakce nedůležitého a sdružení podobného je pro analýzy nutná. Když do BPEL přidáme ještě dalších 30 nebo možná 50 příkazů pro interakci, vůbec si směrem k syntéze nepomůžeme. Naopak. Nevěřím, že BPEL (ani ten pro lidi) vytlačí abstraktnější notace. Ledaže by konečně někdo začal znovu přemýšlet, co lze z byznys pohledu vypustit a co sdružit (tak jako to bylo kdysi možné v ARIS4SAP u EPC). Přímou cestu takové syntézy mezi BPMN a BPEL ale nevidím.

Více.....

11. 7. 2007

Co ještě BPMS neumí pořádně

Pracovat s dědičností. Při designu procesů jsme na tom skoro jako při vývoji IS. Spousta procedur či dokonce subprocesů se opakuje, ale v různém kontextu, s jinými I/O a organizačními parametry. Pokud však chcete začít při modelování využívat pokrokových objektových metod, které vám zjednoduší modelování, dostanete se brzy do pasti - místo přehledné procesní linie odskakujete na různých místech a hloubkách a zase se vracíte nebo se začnete utápět ve scénářích a variantách. Nakonec zjistíte, že přehlednost je důležitější než eliminace duplicit, pokud chcete udržet jednotné analytické úrovně.

Více.....

10. 7. 2007

Co BPMS neumí pořádně

Je podivuhodné, jak se rozrostla během několika let funkcionalita BPMS a jak málo se zlepšily schopnosti těchto nástrojů něco z podnikové reality jednoduše a pohodlně zaznamenat. Dodnes není na trhu modelovací nástroj, který by uměl generovat automaticky obstojný vzhled u složitějších diagramů. Nebo je to tím, že naše modely jsou pořád zbytečně složité?

Více.....

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services