14. 6. 2007

Procesní outsourcing

Pojem outsourcing stejně jako procesní řízení byl na přelomu tisíciletí velmi v nemilosti. Po mnoha nezdarech, kdy vymístěné agendy nejen podražily, ale i znepružněly a nabobtnaly řídící administrativou a tichých zdarech zejména v oblasti IT a při offshoringu, se o outsourcingu mohlo mluvit jen pološeptem v podmiňovacím způsobu. Jasné úspory plynoucí ze zhromadnění, mimo firmu vytěsněná rizika, plně zákaznický přístup se zaručenou úrovní služeb a dodržením standardů, zbavení se nevytížených specialistů, trvalý přístup k nejlepší praxi a zejména možnost soustředit se na své vlastní podnikání - to vše bylo překryto nebezpečím závislosti na dodavateli, zvýšením počtu procesních vazeb a nutností trvale řídit nakupování takovéto služby. Jednou z příčin problémových outsourcingů devadesátých let bylo vymísťování funkčních oblastí, nikoliv faktických procesů. Dnešní druhá již tichá vlna outsourcingů jde právě tímto směrem - dodavatelské zajištění celého (podpůrného) procesu, který je snadno vymezitelný produkty (službami) a měřitelný standardizovanými KPI's, takže se dá snadno sestavit kvalitní SLA. Kvalitní BPM proto musí outsourcingu předcházet a outsourcing trvale provázet.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services