20. 6. 2007

Rizika a pravidla

Riziko je nahodilá událost vedoucí ke vzniku škody v nebo z podnikání společnosti. Pravděpodobnost této události můžeme předpovědět na základě výskytu rizikových faktorů. Tolik jednoduchá definice. Ve vztahu k procesům existují tři odlišné typy rizika - rizika v procesu vznikající, rizika do procesu vstupující a jeho průběh ovlivňující a rizika, jejichž následky musí určitý konkrétní proces minimalizovat (emergency procedury). Plus existuje množství rizik, která nemají s procesy nic společného. Byznys model společnosti (BMS) se často omezuje jen na výčet rizik a zachycení jejich vazeb k procesům a zcela pomíjí předpolí rizik - rizikové faktory. Už proto, že hodnota rizikovosti těchto faktorů je velmi často fuzzy a tudíž se špatně modeluje. A což je zkusit popsat pravidly?

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services