20. 7. 2007

Organizační zdi

Ještě jednou se vrátím ke karikatuře. Hlavní procesy většinou probíhají na vlastní výkonné úrovni a nahoru do úrovní managementu se dostávají jen v případě, že probíhají s výraznými odchylkami. Dobře proto vnímáme, jak překáží procesu přepážky či zdi mezi jednotlivými organizačními útvary. Pokud do běžného průběhu hlavního procesu musí zasahovat top management, je jasně něco v nepořádku. Proto při narovnávání hlavních nebo podpůrných procesů spíše nejdřív narazíme na horizontální než vertikální bariéry. Řídící procesy, které probíhají napříč ostatními procesy a vytváří pro ně synergické prostředí, jsou také organizačně většinou zajišťovány vertikálou. Je velmi ošidné a krátkozraké narovnat proces hlavní a nechat nepovšimnuty procesy řídící, které definují jeho souvislosti.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services