3. 8. 2007

O dělbě práce

Dělba práce, tak jak ji známe, je vynálezem novodobým a k dokonalosti ji přivedl až Adam Smith a jemu podobní. Ještě v 1. polovině 19. století vidíme, jak se stará cechovní forma práce pokouší vzdorovat průmyslové výrobě založené na dělbě práce a levné nevzdělané pracovní síle. Hezký příklad jsem našel v severních Čechách, kdy v roce 1824 vydal textilní cech ve Varnsdorfu požadavky na mistrovskou zkoušku o 148 stranách. Přitom už ve městě působily 2 textilní manufaktury, které zaměstnávaly dohromady téměř 400 lidí. Nejvíc zajímavé je, že mistr Powolny, který pracoval tradičním způsobem (zaměstnával 4 tovaryše), vyvážel v té době své zboží do Jižní Ameriky, kdežto obě továrničky se zaměřovaly výhradně na trh tuzemský.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services