15. 8. 2007

Organizační přerušení

Pokud se zabýváte organizačními přerušeními procesů, nestačí zjišťovat jen jejich počet, úroveň (hloubku - na jakou úroveň řízení až sahají) a dokonce ani počet. Důležité je zjišťovat i to, jaké konkrétní obtíže vyvolávají. V procesu si mohou práci předávat lidé, kteří patří do zcela jiné větve řízení - a nic se neděje. Jinde si mohou práci předávat dva kolegové (specialisté) z téhož útvaru - a pravidelně nastává problém. Samozřejmě platí pravidlo, že nejlepší organizační přerušení je žádné, ale faktická praxe je podstatnější, než BPM teorie. Řada potíží vyvolaných dělbou práce se umí umně maskovat, že je jen obtížné rozeznat, kde jsou její příčiny. Jiné opakované konflikty přejdou do studené fáze, kde se zapouzdří zcela zbytečnými procedurami. A jiné se umí převléci za problém produktu nebo zákazníka.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services