25. 9. 2007

Měření a řízení změn

Ideálním začátkem každého BPM projektu je byznys problém. Skutečný a trápící management natolik, že je ochoten kvůli tomu i měnit zaběhlé. Současně však nikoliv natolik hořící, aby šéfové společnosti podlehli nutkání vyřešit vše cestou nejmenšího odporu - prostým tlakem, který sice problém vyřeší, ale většinou na úkor budoucí prosperity. Tedy na úkor aktiv, materiálních nebo lidských.
Na konci BPM projektu musí být nejen problém vyřešený, ale i nastartovaný takový režim, který vytváří podmínky pro trvalé zlepšování. Čili opřený o měření a živé procesní týmy. Jenže kdo o to ještě stojí, když už je problém vyřešen?
Měření je tak na počátku i na konci celého cyklu řízení změny podnikání. Na počátku analytické, na konci kontrolní a optimalizační. Pokud již na počátku pamatujeme na nutný konec, můžeme si spoustu práce ušetřit. Až 80% metrik z analýzy lze využít v postprojektovém měření beze změn, bez nutnosti hledání zdrojů dat. V analytické fázi nám manažeři prostor pro měření většinou ještě dopřejí. Využijme ho. Na konci vloženou energii zúročíme.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services