10. 9. 2007

Metriky pro účetnictví

V komentářích padl jeden výborný návod, jak zjistit šikovné metriky pro benchmarking - podívat se na nabídku firem tyto služby poskytující. Tím se téma vyčerpalo. A ještě k branžím - ano, jde o státní a veřejnou správu. A také o finanční služby. Zde má opravdu účto procesy (a tedy i jejich metriky) značně odlišné. Možná bych ale mohl dodat ještě něco k měření účelnosti účta. Pokud ve společnosti slouží k řízení (toku) peněz finanční řízení, pokud k vnitřnímu řízení má společnost fungující controlling a pokud má v rámci strategie ošetřen proces řízení vztahu se shareholders, pak má účto opravdu jen dva účely - naplnit požadavky státu dané příslušnou legislativou a ošetřit rizika fraudů. Čím poměříme první a čím druhý účel?

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services