12. 9. 2007

Metriky zpracování mezd

Pokud se vám taky zdá měření účelnosti procesů jako alchymie, nejste daleko od pravdy. Pojďme tedy k jednodušším příkladům, jestli nějaké najdeme. Což třeba zpracování mezd jako součást procesu personální administrace? Máme předem nastavený systém odměňování. Na vstupu jsou mzdové podklady, na výstupu příkazy pro platební program, věty pro zaúčtování, mzdové lístky a pár výkazů. Jaké metriky zvolíme pro posouzení účelnosti v logice, že účelnost posuzujeme podle dobré praxe? Třeba počet lidských vstupů v průběhu zpracování mezd. Neudělali jsme však někde při našem hledání metriky účelnosti analytickou chybu? Samozřejmě ano. O účelnosti procesu zde primárně rozhoduje zvolený systém odměňování. Jeho složitost, přesněji adekvátnost pro užívaný systém řízení. A jsme zase nazpět u nutné syntézy. Za pozornost stojí ještě jedna věc - právě v souvislosti s outsourcingem. Jestliže (sub)proces zpracování mezd outsourcujeme, nemusíme se starat v SLA o měření účelnosti. Účelnost většinou ovlivňujeme MY v zadání tohoto procesu a musíme si ji hlídat sami u sebe. Může nám být srdečně jedno, kolik ručních vstupů náš dodavatel v průběhu zpracování mzdy do procesu dělá, nás zajímá jen kolik zaplatíme za 1 zpracovanou mzdu, jak dlouho to od předání vstupů trvá a jaká je chybovost resp. zda za ní přebírá dodavatel odpovědnost a v jaké míře.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services