25. 10. 2007

Proces Řízení změn podnikání podruhé

Když už jsem nakousl proces Řízení změn podnikání, měl bych do něj zatnout zuby více. Je totiž pro firmu existenční. Musí být bezešvě napojen nejen na strategické řízení a business development, ale i na monitoring operativní výkonnosti a řízení rozpočtu. A na stranu druhou nejen na projektové řízení, ale i na řízení průběžného zvyšování výkonnosti, řízení kompetencí potažmo řízení organizačních změn a také na řízení rizik. Jde o nejkomplexnější proces ve firmě vůbec.

Za podstatné považuji dva aspekty, které často unikají. První. Ač jde o vysoce znalostní proces, přesto jde o proces. Tedy definovaný a řízený řetězec hodnototvorných činností, byť často nesekvenční ale holistický. A jako proces musí být popsán (namodelován), optimalizován, prováděn, měřen a trvale zlepšován nejen na základě zpětné vazby, ale i proaktivně.

Druhý aspekt. Jde o proces řídící. Tedy procházející napříč celou firmou, ostatními procesy, strukturami a zdroji, proces řídící jejich chování, nastavující jejich business pravidla.

Z druhého aspektu plyne, že tento proces (resp. usměrnění jím vynucená, byť vesměs dopředná) nebude příliš oblíben. Značně totiž komplikuje manažerskou zvůli a volby řešení cestou nejmenšího odporu. Činí průhledným hierarchii rozhodování a umožňuje nastavit vazbu na odpovědnost za takovéto rozhodování.

Nastavit takový proces ve firmě se může podařit jen s úplnou podporou jeho top managementu. Tedy managementu plně znalého BPM jako manažerské disciplíny a vnitřně ztotožněného s jejími zásadami. Šafránu je víc než takových firem. Pokud nepatříte mezi vyvolené, nezoufejte.

Tento řídící proces má smysl nastavit a využívat i po jeho jednotlivých částech (subprocesech). I to přináší obrovská zlepšení a zjednodušení. Je dobré začít tam, kde je to právě nejvíc zapotřebí nebo se napojit tam, kde už je část funkční (např. od projektového řízení dopředu). Business architekt společnosti však musí znát tento řídící proces celý, i když se implementuje jen jeho kousek. Aby později onen kousek zapadl do celku. Znát zde znamená - mít jeho to-be design.

Má ale Vaše společnost business architekta? A pokud ne, kdo se této klíčové role ujme?

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services