29. 10. 2007

Rizika a nekvalita

Příští měsíc začínáme s tématem řízení rizik. V řadě společností se do rizik zahrnují dvě lehce nespojité oblasti - finanční rizika a havárie. Jakmile se začnou mapovat i ostatní rizika, začne vznikat mírný zmatek - co je riziko a co je nekvalita? Nebo přesněji - co je ještě nekvalita a co už je riziko?

Docela se mi líbí tato jednoduchá definice rizika: Nahodilá událost vedoucí ke vzniku škody v nebo z podnikání společnosti. Protože uvádí výčet 4 nejdůležitějších atributů rizika:

  • riziko je událost
  • tato událost musí být nahodilá (pravděpodobnostní)
  • událost je škodní
  • událost souvisí s podnikáním
Nekvalita je odchylka od standardu. Může vyvolat řadu rizik - chová se tedy jako rizikový faktor. V riziku je vždy obsažen prvek náhody. Když spadne do láhve šroubek, je možné, že si konzument:
  • ničeho nevšimne
  • šroubu všimne a přesto to nechá být
  • bude stěžovat a celá věc se dostane do médií (reputační riziko)
  • bude stěžovat a prodejní řetězec udělá z přejímky dodávek peklo nebo to využije k tlaku na snížení ceny
  • šroub polkne a budou následovat soudy o náhradu....

Variant rizik plynoucích z tohoto jediného rizikového faktoru je mnoho a záleží na náhodě. Ano, tím nejzajímavějším na celém řízení rizik je nutnost pracovat s náhodností.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services