31. 10. 2007

Rizika a rizikové faktory

Rizika se hodně často s rizikovými faktory pletou. Riziko je nahodilá škodní událost, rizikový faktor stav objektu nebo také událost, která zvyšuje pravděpodobnost, že riziko nastane. Kauzalita musí být prokázaná. A přesto riziko nastat nemusí. U žádného rizika nemůže být pravděpodobnost rovna jedné. Pak už nejde o riziko.

Mám spočítáno na dobré dvoustovce jízd, že na D1 za suchého počasí je pravděpodobnost ucpání kvůli bouračce 0,2. Za deště 0,45, za mlhy, sněhu a jiného nečasu dokonce 0,7. Počasí zde funguje jako jasný rizikový faktor. Dalším faktorem je čas. Pokud stihnu dojet do 6:15 k Jihlavě, je pravděpodobnost, že uvíznu, minimální. Vše samozřejmě v pracovních dnech.

Na tomto příkladu lze dobře demonstrovat další potíž spojenou s riziky a jejich počítáním. Pokud dojde k havárii, můžu se jen o nějakou hoďku zdržet, ale také mě může zezadu rozmačkat kamion, takže příště už bude psát blog jenom vdova. Jde o stejné riziko Incident na D1? Nebo jde o dvě různá rizika, protože mají zcela odlišné důsledky, byť stejné rizikové faktory a některé další znaky. Jakou používat terminologii a jaký zvolit analytický přístup? A máme postupovat při analýze od rizik k jejich rizikovým faktorům nebo naopak?

Tolik náměty k promyšlení, o dobrou praxi se podílíme v tématu měsíce. Tak ještě jeden kvíz na závěr. Tvrdím - ani počasí a ani čas nejsou na D1 nejsilnějšími rizikovými faktory. Jaký faktor to tedy je?

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services