21. 11. 2007

Kultura firmy a řízení rizik

Už včera jsem naznačil, že největším rizikem pro řízení rizik je formalizmus, což ostatně platí pro všechny řídící procesy. Udělat ve firmě elegantní systém řízení rizik je záležitost několika málo dní, udělat ve firmě účinný systém řízení rizik je běh na střední trať. Je vhodné mít manažera rizik, ustanoven výbor pro řízení rizik, jmenované vlastníky rizik s osobními cíli. Je dobré mít jasnou politiku rizik. Je prima mít kvalitní systém monitoringu a reportingu rizik.

Je ale nutné mít monitorována skutečná rizika a jejich skutečné rizikové faktory, je nutné provádět smysluplná opatření ke snížení rizik. A to předpokládá nejprve porozumění a následně ztotožnění klíčových lidí s cílem řízení rizik. A daleko před tím vším je osobní zájem lidí o firmu - takový, kdy jakoukoliv škodu firmy vnímám stejně nepříjemně jako škodu vlastní.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services