16. 11. 2007

Rizika a strategie

Ještě na jednu spojitost rizik se strategií bych rád poukázal. Pokud je prováděna v rámci aktualizace strategie jako její předpoklad strategická analýza, jsou budoucí rizika vlastně oněmi hrozbami, které jsme analyzovali. A na stranu druhou - jestliže Vaše kvalitní mapa rizik neobsahuje hrozby z analýzy SWOT, asi za moc nebude stát ani obsah dalších kvadrantů této analýzy. A tedy ani strategie.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services