22. 11. 2007

Řízení rizik zdravým rozumem

Prvním krokem k řízení rizik je připustit si, že v mém podnikání rizika opravdu existují. Druhým krokem je podívat se na tyto rizika maximálně realisticky - bez jejich démonizování a bez jejich podceňování. Pokud najdu rizika významná, je třetím krokem posouzení, zda jsem proti nim dostatečně chráněn. Jestliže ne, je čtvrtým krokem hledání a nastavení účinného opatření. A pátým krokem je opakovaná kontrola, že opatření jsou funkční. Proces řízení rizik je jen o trvalém a pravidelném opakování tohoto cyklu. Hlavně o tom prvním kroku.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services