3. 7. 2008

TPS a procesné riadenie

Milí priatelia,
možno ste si položili v priebehu seriálu otázku: „Prečo zverejňujeme na BPM blogu seriál TPS?“ V tejto časti si trošku zopakujeme zásady TPS a povieme si, čo je v TPS nové, kde je v TPS súlad a kde rozdiel oproti zásadám procesného riadenia.

Priradenie zásad TPS k piatim najdôležitejším procesom vo firme vidíte na nasledujúcom obrázku.


Nové myšlienky
Zásada 2
– Jednokusový tok usporiadaný podľa produktov.
– Takt.
Zásada 3
– Ťah ide odzadu procesov - kanban.
Zásada 4
– Robiť pomaly ako korytnačka.
Zásada 5
– Zastavenie procesu.
– Nepoužívajú Six Sigma.
Zásada 6
– Podporujúca byrokracia.
– Štandardizácia sa netýka len popísaného postupu, ale aj tempa a zásob.
Zásada 9
– Oddelenie zodpovednosti a právomocí.
Zásada 10
– Pri tímovej práci sú robotníci na vrchole pyramídy - najdôležitejší.
– Šéfovia vedia pracovať aj namiesto robotníkov.
Zásada 11
– Nemenia cenovo výhodnejších dodávateľov.
Zásada 14
– Hansei - prijímanie kritiky.
– Prepojenie hoshin kanri s cyklom PDCA.

Súlad TPS so zásadami procesného riadenia
Zásada 1
– Peniaze nie sú najdôležitejšie.
Zásada 2
– Jednokusový tok - materiál, informácia, dokument.
Zásada 7, 13
– Jednoduchosť - 1 strana na dôležité veci.
Zásada 8
– Najprv sú procesy, potom technológie.
Zásada 12
– Chodenie do prevádzky - genshi genbutsu.
Zásada 14
– Hoshin kanri - používame pod inými názvami.
– Tri úrovne ukazovateľov výkonnosti.

Rozpor TPS so zásadami procesného riadenia
Zásada 9
– Veľká hierarchia organizačných štruktúr.
Zásada 10
– Zavádzanie tímovej práce - direktívny štýl riadenia.
Zásada 14
– Nedávajú veľký dôraz na ukazovatele výkonnosti.

Implementácia TPS
Vo vašich komentároch som si všimla, že sa vám zásady TPS páčia. Ich implementácia je však náročná. Prečo je to tak ? Možno preto, lebo je to veľa práce, stojí nás to veľa energie, je tam veľa neznámeho, mnohé otázky sú nejasné. Ťažké je prekonávať naše postoje, názory kolegov, meniť zabehané postupy. Ja však verím, že to dokážete. Teším sa, ak som vám v tom aspoň trošku pomohla.

Vstup na posvátné územíViete čo znamená tento obrázok ? V Japonsku ho môžete vidieť vždy pred vstupom do šintoistického chrámu. Označuje vstup na posvätné územie. Verím, že vstup do sveta TPS a prekrásneho duchovného bohatstva firmy Toyota bol pre vás zaujímavý a poučný.

Mnoho šťastia na vašej ceste k TPS vám praje:

RNDr. Marta Krajčíová
samostatná konzultantka
e-mail: mail@krajciova.sk
web: www.krajciova.sk
blog: martakrajciova.blogspot.com
mobil: +421 911 556 331

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services