17. 8. 2007

Dimenze řízení

Procesně-orientovaný model řízení se občas chápe zúženě jen jako přeorganizování společnosti do jednotek, které se maximálně kryjí s procesy, aby se eliminovala organizační přerušení. Uvnitř jednotek pak má být maximálně využit bezbariérový týmový model práce. Procesní orientace však znamená doplnění ještě dvou dimenzí - nikoliv hierarchií (!!!) - řízení. Strategické, které definuje, jak má společnost vypadat v budoucnosti (tedy její produkty a zákazníci, procesy včetně jejich výkonnosti, lidé a jejich znalosti a další zdroje). A zjednodušeně ostatní řídící procesy, které drží společnost konsolidovanou, tedy usilující o stejné cíle a využívající vzájemné synergie (řízení jakosti, řízení rizik, finanční řízení, v některých branžích i ICT atd.). V liniově řízených strukturách jsou tyto řídící prvky vrstveny hierarchicky, v procesně-orientované společnosti působí vícedimenzionálně.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services