20. 8. 2007

Krize růstu

Pokud se podíváme na firmy založené na zelené louce, můžeme u nich pozorovat 3 typické krize růstu. První nastává v okamžiku, kdy tým kolem otce (matky) zakladatele neudýchá vzájemné osobní a informační vazby. Kdy přirozená týmová dělba práce postavená často na "zmocňování se" (člen týmu sám aktivně přijímá úkol) přestává být čitelná. Nebo bezpečná a je nutné rámcově definovat odpovědnosti a jejich limity. Což stačí.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services