28. 9. 2007

Byznys proces není IT proces

Už to musím napsat naplno. K expresi mě popíchl kolega z branže Ota na nedávném setkání BPM, kde se sešli ajtíci a bépémkáři.
Prapříčina toho, že si byznys uživatelé a potažmo byznys analytici nemohou porozumět s informatiky, je zásadně odlišné vnímání pojmu "proces". Tématem dalšího měsíce má být vztah BPM k SOA jako východisko k porozumění potenciálu druhé generace BPMS. A problém bude i s transpozici dalších původně byznys slov v IT prostředí - governance a compliance. Začněme ale u procesu a u češtiny. "Business process" překládáme česky jako proces podnikání, podnikatelský proces, přituple jako byznys proces, zkráceně prostě jen jako proces. Informatici s oblibou tento pojem překládají jako "podnikový proces". Což je ovšem řádově jinde, protože záměnou pojmu byznys za pojem podnik jsme současně zaměnili přidanou hodnotu jako základní atribut procesu za přináležitost k organizační struktuře. Čili pak je procesem všechno, co se ve firmě děje. V lepším případě opakovaně a organizovaně, v obzvlášť ujetém vnímání naprosto cokoliv včetně nahodilostí, jednorázových záležitostí a časově nesouvislých aktivit.
V ICT pojetí je procesem třeba informační tok či ve slovníku SOA tok zpráv. A systém monitoringu nám může zmapovat a graficky znázornit tento tok zpráv mezi jednotlivými službami včetně jeho uživatelských interakcí. Čili zobrazit proces. Myslí si informatici. Jenže možná ten podnikový, určitě ne ten podnikatelský - byznys proces. Přidaná hodnota ve většině branží se netvoří pouhým informačním tokem.
Takže křičím hlasitě na všechny byznys analytiky a osvícené manažery - Vaše procesy jsou úplně jiné procesy, než o jakých mluví informatici. Tento blog je určen Vám, ne informatikům. Bude podstatně náročnější vysvětlit informatikovi, co je přidaná hodnota, jak a kde se do ní transformují vstupy a co tyto vstupy jsou a jak je sekvence těchto transformací uspořádána v čase do řetězce zvaného (byznys) proces. Než vysvětlit Vám, abyste už nikdy neříkali před ajtíky pouze slovo "proces", ale vždy s adjektivem byznys nebo podnikatelský. A současně abyste informatikům odpustili to "znesvěcení" procesů, protože už s tím stejně nic nenaděláme. A nepokoušejte se v IT procesech hledat (vždycky) přidanou hodnotu.
Pokud si chcete vzájemně porozumět.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services