1. 10. 2007

Není pravidlo jako pravidlo

Naposledy jsem psal o tom, že byznys proces jako sekvence tvorby přidané hodnoty není (většinou) totožný s IS procesem tvořeným informačním tokem nebo sekvencí zpráv předávaných mezi službami. Čili příklad zmatení jazyků mezi byznys analytiky a ajtíky. A máme tady další slovo se sémantickým problémem - business rules, česky pravidla podnikání. Jak už v několika příspěvcích na tomto webu zaznělo (např. zde), pod pravidly si také něco jiného představují informatici a něco jiného manažeři. Pro IS musí být pravidlo formulováno do automaticky vyhodnotitelného tvaru na základě existujících dat (pocházejících např. z BI) nebo jiných pravidel (v poslední době se objevily BRE, které již umí i fuzzy logiku).
V pochopení manažerů jsou pravidla podnikání cosi, co se daleko více blíží k pojmu governance či politika - vymezený rámec případně doplněný úrovní vymahatelnosti. Ty raději uvedu:

  • absolutní pravidlo. Pokud je porušení pravidla zjištěno, vždy automaticky následuje trest.
  • vyšší rozhodnutí. Porušení pravidla je oznámeno pracovníku s vyšší pravomocí a ten má právo udělit trest.
  • oprávnění k porušení. Pracovník se specifickým oprávněním může pravidlo porušit.
  • výjimky. Pracovník může v konkrétním případě výjimečně rozhodnout, že pravidlo poruší.
  • zdůvodnění. Pracovník může pravidlo porušit, ale musí toto porušení zdůvodnit.
  • doporučení. Pokud pracovník porušuje pravidlo, je mu to připomenuto.

Proto na závěr opět malé doporučení pro byznys analytiky - pokud se chcete domluvit s ajtíky, nemluvte o pravidlech, když máte na mysli zásady. Používejte pojem politika, tomu rozumíte stejně.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services