4. 9. 2007

Formy měření

Když jsem se včera zmiňoval o obtížném získávání dat pro analýzy, měl jsem jedním dechem dodat, že vlastně existují 3 odlišné formy měření - analytické, simulační a reálné. Analytické měření je víceméně statická kvantifikace vybraných parametrů procesu, tedy zjištěné hodnoty za určitý interval a následně statisticky zpracované. Simulace pracuje se vstupními údaji dynamicky - zjišťuje na jejich základě chování procesu v čase. Reálné měření poskytuje data z běžícího systému průběžně v quasi-reálném čase. BPM 2.0 jde tak daleko, že změnou modelu nebo jeho parametrů měníme reálné chování procesu a přitom ho můžeme rovnou i pozorovat. Mluvíme pak o reálné simulaci. Pro analýzu nám postačí nasbírat reprezentativní vzorek dat. Pro simulaci potřebujeme dat samozřejmě více, zejména o výskytu událostí v čase (pravděpodobnostech). Pro reálné měření potřebujeme reálný systém nebo alespoň jeho prototyp plus samozřejmě jeho měřidla (monitoring). No a pro reálnou simulaci potřebujeme funkční BPMS.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services