20. 9. 2007

Teorie omezení

Povinnou znalostní výbavu všech byznys analytiků tvoří schopnost praktické aplikace teorie omezení (TOC). Při analytických měřeních jí přijdou obzvlášť na chuť, ovšem spolehlivá je jen v logistických řetězcích. Byly před 5 lety časy, kdy tato teorie byla hlavní manažerskou filosofií a technokraté ji aplikovali i na osobní život. Ten jim většinou utekl, i ten podnikatelský. Jack Welch to shrnul slovy - kdo hledá úspěch, nehledí na omezení.
Měření procesů jako takové může být jednou z forem duševní aplikace teorie omezení. Měřím, abych prokázal něčí nedostatečnost a našel nejen příčinu, ale i viníka. Takové měření k úspěchu nepovede a naši výkonnost nezlepší. Ať mě nikdo neviní, že TOC pohrdám - naopak. Je to standardní analytická metoda a dále viz první věta. Skončím pozitivně citátem ještě staršího a spolehlivějšího guru: "Těm, kdo věří, všechno napomáhá k dobrému." I ta omezení, protože se v nich pořád nešťourá.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services