17. 10. 2007

Základní přínosy SOA

Asi by bylo užitečné zkusit stručně vyjádřit také přínos SOA pro BPM:

  1. SOA vytváří abstraktní služby a tím je činí srozumitelnými pro byznys.
  2. Služby je možné procesně uspořádat prostřednictvím byznys modelů.
  3. Procesy takto realizované jsou monitorované a měřené procesně.
To, že SOA částečně skrývá složitost informačních systémů neznamená, že se komplexita IS snižuje, spíš naopak. Ale nemusí do ní pronikat byznys uživatelé. BPM v SOA získává implementační a měřené prostředí pro vládu nad celým životním cyklem procesů.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services