6. 11. 2007

Emergency procedury podruhé

U krizových postupů je procesní model nenahraditelný. Už na něm jsou patrné na první pohled nelogičnosti, časové nesoulady a zbytečná zdržení, mrtvé větve... Málokterý proces ve firmě potřebuje tak tvrdě strukturovaný model bez stupňů volnosti. Model ale nestačí.

Emergency procedury nejde seriózně simulovat - ve smyslu simulace procesního modelu. Protože téměř nikdy neexistuje dostatek historických dat a odborné odhady mohou být hodně zrádné. Procedury je nutné vždy fyzicky v realitě otestovat (samozřejmě bez skutečného rizika) a odsledovat jejich skutečné chování - je třeba simulovat naživo. Základní ověření musí proběhnout již v rámci designu procedur. To podstatné ale je, že procedury v pravidelných intervalech testuje interní audit. Musí to proto umět.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services