5. 11. 2007

O testování emergency procedur

Emergency procedura - či česky krizový postup - je sekvence činností spuštěná rizikem, někdy i výskytem nebo určitou hodnotou rizikového faktoru. Pokud je spuštěna rizikem, má dva cíle - minimalizovat škodu a zabránit eskalaci rizika. Pokud je spuštěna rizikovým faktorem, má vzniku rizika zabránit. Z důvodu metodické čistoty je lepší postupy spouštěné rizikovým faktorem neoznačovat za emergency, ale za preventivní procedury. Tolik teorie.

Všichni emergency procedury známe. Požární směrnice bývají vyvěšeny na všech chodbách a na rizikových pracovištích najdeme i podrobné postupy pro poskytování první pomoci, ze kterých občas outsourcovaný bezpečností technik formálně zaměstnance přezkouší. U živelných rizik význam emergency procedur chápeme a do jisté míry respektujeme. Nedej, Bože, aby je přezoušel život sám.

U ostatních rizik už jsou tyto procedury rozplizlé v řadě dokumentů. Pokud jsou vůbec popsány, málokdy krok za krokem a s vyznačenou odpovědností. A netestují se vůbec. Pak ovšem řízení rizik jako celku poněkud ztrácí smysl a stává se byrokracií.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services