26. 11. 2007

Jak rizika modelovat

Pokud máte k dispozici notaci (např. EPC), která s riziky přímo počítá jako s významným business prvkem, je to relativně snadné. Je však třeba pořád pamatovat, že business model společnosti je metamodel a rizika definovat na úrovni typ rizika. Je třeba zachytit přinejmenším dvě dimenze - jak rizika ovlivňují nebo produkují procesy a jak ovlivňují rizika strategické cíle. Ani to však není úplně snadné, protože vazba mezi činností a rizikem není směrová, tudíž je třeba pro jasný popis, zda riziko proces generuje nebo absorbuje, je třeba využít nějakého vlastního atributu. Ani v BSC není možné s riziky zacházet úplně přirozeně, protože jediný konektor, který ve vztahu k riziku alokační model BSC podporuje, je vazba na ukazatel.

Pokud riziko jako samostatný typ objektu v příslušné metodice není k dispozici (např. BPMN), je možno na riziko pohlížet jako na specifický typ události, což řeší řadu výše uvedených problémů.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services