9. 11. 2007

Nejdůležitější údaj v politice rizik

Jednou z informací, které bychom měli v politice rizik najít, je maximálně přípustná kapacita rizik. Čili jakou celkovou výši škod si může firma dovolit, aniž bude ohrožena a přitom splní očekávání vlastníků.

Jde o údaj vysoce strategický. Vypovídá jednak o tom, jak rizikový typ podnikání společnost zvolila, dále o rizikovosti vlastní strategie a v neposlední řadě reflektuje finanční situaci firmy. Protože na úhradu rizik do této výše musíme mít vytvořenu finanční rezervu.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services