14. 11. 2007

Rizikové faktory

Ideální by bylo mít ke každému riziku jeho rizikové faktory a váhy, s jakými ovlivňují jeho pravděpodobnost a/nebo výši škody. A tyto faktory mít stanoveny exaktně včetně funkce mezi jejich hodnotou a jejich váhou. Právě stanovení této funkce je věc velmi obtížná. Proto se v praxi většinou zjednodušuje na jedinou limitní hodnotu, o které víme, že na parametry rizika vliv již mít může. Na tuto hodnotu nebo souběh takových hodnot u více faktorů pak nastavíme monitoring rizik a jeho spouštěcí událost pro příslušné opatření.

Nepřipomíná Vám to něco? No samozřejmě - BSC. Místo cílů rizika, místo KPI's rizikové faktory, místo strategických aktivit opatření k redukci rizik. Což znamená, že infrastruktura datového skladu a manažerské tabule může být stejná. Dobré, ne?

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services