13. 11. 2007

Rizikové ohodnocení rizik

Většina metodik pro řízení rizik uvádí jednoduché škály, které umožní rychlé zatřídění rizika z hlediska pravděpodobnosti i výše škody, případně u rizik s vazbou na aktiva s oceněním aktiv. Použití je jednoduché a proto zrádné. Nenutí nás hledat zdroje relevantních historických dat, stačí přece odborný odhad. Pokud chceme řízení rizik založit na skutečně použitelné politice a napojit ho jak na strategii, tak na finanční řízení, stejně musíme ony fuzzy odhady převést do čísel - tedy do peněz. A jestli bylo určení rozmezí škody u konkrétního rizika těžké, je u takto stanovených quasi-ukazatelů nemožné. Osobně se trochu bojím expertní ohodnocení na škalách užívat i jen pro předběžný výběr rizik, kterými bychom se měli zabývat. Vždy to chce nějakou křížovou kontrolu na historická data, benchmarking a chování přiřazených rizikových faktorů. Řízení rizik - ač vypadá velmi jednoduše - je prostě taky analytická dřina. Pokud ne, nerisknul bych si ho.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services