6. 12. 2007

Nešvary procesních map

Ať to zní sebetriviálněji - procesní mapou se začít BPM musí. Jedině na ní lze definovat smysluplné oblasti zlepšení, jinak riskujeme chaos a disharmonii. Za svou praxi jsem procesních map viděl tisíce a stovky jsem spoluvytvářel. Jen za málokteré z nich se dnes nestydím, takže o obludnostech mohu vykládat z vlastní praxe.

Největší hrůzou procesního modelu je, když mapa procesů je funkční dekompozicí podniku. Těchto map je dodnes převážná většina, zejména pokud pocházejí z dílen IT konzultantů. Místo toku tvorby hodnoty v nich najdeme toky informační - maximálně doplněné o dělbu práce. K tomuto pohledu svádí zejména notace UML, ale i BPMN snese dost zrůdností. Jak je snadno poznáte? Ptejte se otázkou "Co se stane, když...?" Za tečky dosaďte klíčové byznys události (např. Byla doručena objednávka). A sledujte, zda a kudy od této události dojdete k události konečné, která Vás zajímá nejvíce (většinou inkaso). Pokud na to v modelech nenajdete odpověď - tedy trasu, asi procesy nepopisují.

2 Comments:

CySe said...

Přispívám jako BPM začátečník, pokud tedy můj názor potřebuje korekci - korigujte! Domnívám se, že vysvětlení je v postupu sestavování modelu, kdy je na analytika vznesen požadavek, aby vytvořil model, ze kterého je zřejmý řídící tok (důležitý pro top management). Ten je asi často zaměňován za informační. Jinými slovy, zadavatel si přeje vidět jak, kým a kdy bude o činnostech (a v lepším případě o výsledku činnosti) informován. Dále si myslím, že jde často o první krok plánovaného procesu popisu BPM ve firmě - popis stavu As-Is (sestavený na základě výše uvedeného zadání). Ten je posléze prohlášen za postačující a tlak na další krok - začít přetvářet firmu, aby fungovala efektivněji - již pominul, ať už je důvodem cokoli.

Anonymní said...

Máte pravdu v bodu a i b. Procesní model ale není ani model informačního, ale ani řídícího toku. Procesní model je sled činností vytvářející přidanou hodnotu pro zákazníka. Největší problém je, aby se v modelu management "poznal". To ale neznamená rezignovat na procesní pohled a namalovat jim výčet jejich rozhodovacích aktivit.

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services