30. 4. 2008

Informační systémy a TEP

Nasazení informačního systému ještě neznamená, že budou automaticky správně popsány a nastaveny procesy. Neoddiskutovatelným přínosem zavedení jakéhokoliv IS je už počáteční nutnost zamyšlení se nad procesy a jejich „hození na papír“. Už méně často se bere v úvahu efektivita těchto procesů v kontextu celé firmy. Samozřejmě už pouhé plnění databáze důležitými údaji a jejich dohledatelnost pomáhá na všech úrovních řízení podniku.

Většina informačních systémů má již řadu předdefinovaných procesů, diskutabilní otázkou ovšem zůstává, zda takové procesy vyhovují zákazníkovi. Jinými slovy, řešíme zde dilema, zda podnik má přizpůsobit své procesy informačnímu systému nebo informační systém bude přizpůsoben procesům podniku? Já jsem vždy pro to druhé, dobrý informační systém musí být schopen akceptovat procesy podniku. Poměrně často bohužel vidíme, že si manažeři zároveň s informačním systémem kupují i procesy. Tím pádem se ale vystavují obrovskému riziku, kdy svůj osud (tedy klíčové firemní procesy) svěří zcela do rukou externích konzultantů a implementátorům nového informačního systému.

2 Comments:

Anonymní said...

"...dobrý informační systém musí být schopen akceptovat procesy podniku."

Absolvovala jsem velký třesk nového ERP v životě už 2x. Správný postup není, že budu IS přizpůsobovat svým procesům. ERP systémy obsahují obrovské množství know-how a to i oborového, které je dobré využít, ne zkroutit systém do podoby našich často mizerných procesů. Implementace IS je velká příležitost narovnat a standardizovat procesy.

Vaši větu parafrázuji ""...dobrý informační systém musí být schopen ZLEPŠIT procesy podniku."

tomas said...

Váš závěr se mi líbí, Věro. Nicméně přece jenom vidím sice možná zdánlivě drobný ale svým dopadem klíčový přístup.

Možná jde jen o pohled z jiné strany. Tedy trvám na tom, že dobrý IS musí být schopen akceptovat procesy podniku , něco jiného je ale přizpůsobovat IS procesům, kdy jde podle mě o tzv. "přiohýbání", což bývá velmi problematické a nákladné. Jinými slovy know-how přinesené s IS je určitě zajímavé a bývá velkým přínosem, nicméně schopnost IS nepřijmout toto know-how a implementovat vlastní je pro mne velmi důležitá.

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services