28. 4. 2008

Účetnictví verus TEP

Pod pojmem účetnictví si většina z nás představuje klasické účetnictví, které je určeno především pro účely „daňového přiznání“. Jeho využitelnost pro standardní manažerské rozhodování je však minimální, protože v podstatě dokáže „zobrazit“ pouze minulost. Toto však dnešním manažerům nemůže stačit, změny probíhají tak rychle, že „čekat s rozhodnutím na účetního“ je prostě a jednoduše luxus.

V posledních letech stále populárnější manažerské účetnictví již nabízí řadu čísel, které mají mnohem blíž k procesnímu pohledu na věc. Nicméně datový základ vychází většinou opět ze standardních účetních výkazů.

To, co opravdu zachytí stav a dynamiku procesů, nazývejme procesní účetnictví. Jsou to takové údaje, které souhrnně popisují stavy procesů a především průtoky v pipelinách.

3 Comments:

Anonymní said...

Je pro ujasnění pojmů:
- manažerské účetnictví = controlling a ten může zahrnovat i procesní pohled, např. s pomocí AB metod.

Jinak alokace skutečných nákladů a výnosů na jednotlivé procesy je docela pracná věc, protože řada nákladů působí průřezově a ve standardním controllingu se rozpouští ve formě režií. Účelem AB metod je těchto režií se zbavit, tj. alokovat na proces skutečné náklady podle nějakého cost driveru, nikoliv podle nějakého obecného klíče.

Anonymní said...

Souhlasím, že manažerské účetnictví je dnes jednou z nejslabších míst ve firmě. Problémy jsou 2:
- musí být zajištěna plná návaznost manažerského účetnictví na finanční účetnictví (už třeba kvůli přebírání dat)
- současní účetní nejsou controlleři - ví sice, kam co zaúčtovat, ale neví proč

Dobré manažerské účto umí nejméně 3 různé pohledy:
- podle produktů (profitabilita produktů v celém jejich životním cyklu)
- podle segmentů zákazníků příp. až na úroveň jednotlivého zákazníka
- podle organizačních jednotek, čili podle odpovědnosti za výnosy a náklady (což je jediný pohled, které dnešní kontroling umí, ale spíš jen z pohledu nákladů, nikoliv vyváženě i s výnosy).

Procesy jsou základní prostředek, přes které můžeme náklady a výnosy správně alokovat, abychom je (jak řekl ko-ra) nerozpouštěli paušálně pomocí režií.

Tohle je hodně velké téma.

Anonymní said...

Metody ABC jsou strašně drahé. Mají cenu pouze tam, kde mám obří režie, které neumím alokovat na produkt/proces/zákazníka jiným jednodušším způsobem.

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services