22. 5. 2008

TPS - shrnutí diskuze (Z5 - Jidoka)

Marta Krajčíová

Milí priatelia, vaše komentáre k téme jidoka sú zaujímavé. Vyjadrili ste v nich svoje skúsenosti a úprimné a sebakritické príbehy z praxe, ktoré sa mi veľmi páčili. Jidoka je druhým pilierom TPS.

Cieľ: okamžitá kvalita pri zdroji
Zameranie: na zastavenie procesu a fixáciu problémov
Hlavné myšlienky zásady 5 sú tieto:
  • Zastavenie procesu, keď nastane problém v kvalite.
  • Prevzatie zodpovednosti za zaistenie kvality priamo v procese.
  • Používanie svetelnej signalizácie žiadosti o pomoc.
  • Automatické zastavenie stroja.
  • Používanie jednoduchých nástrojov pre zistenie problému v kvalite.

Alex Waren, jeden z popredných amerických odborníkov na TPS, definoval zásadu jidoka a jej vzťah k posilňovaniu právomoci zamestnancov takto:
Pokiaľ ide o stroje, každý vybavujeme zariadením, ktoré zaisťuje odchýlky a automaticky zastaví stroj, keď sa taká odchýlka objaví. Ľuďom dávame právomoc stisnúť tlačítko, alebo zatiahnuť šnúrku (andon), čím je možné úplne zastaviť linku. Každý člen tímu je povinný zastaviť linku vždy, keď spozoruje čokoľvek neštandardné. Týmto spôsobom odovzdávame zodpovednosť za kvalitu do rúk členov tímu. Pociťujú túto zodpovednosť a majú pocit moci. Vedia, že na nich záleží.
O zásade jidoka sa niekedy hovorí ako o automatizácii - čo je slovo, ktoré nás odkazuje k zariadeniam, ktoré sú vybavené ľudskou inteligenciou, ktorá ich zastaví, keď sa vyskytne problém.

Matra systému hromadnej výroby hovorí, že je potrebné za každú cenu vyrábať veľké množstvo a problémy vyriešiť potom. Chybné výrobky, pokiaľ sú zachytené, sa jednoducho dajú bokom, aby sa niekedy inokedy v nejakom inom oddelení opravili.

Kvalita zaisťovaná priamo na pracovnom mieste je omnoho efektívnejšia a menej nákladná, ako dodatočné vyhľadávanie a náprava problémov s kvalitou.

„Štíhla“ výroba zásadným spôsobom zvyšuje význam správneho zhotovenia vecí hneď na prvýkrát.

Vedenie firmy Toyota hovorí, že je v poriadku, keď stroje nebežia po celý plánovaný čas, i keď výrobná linka je schopná 100% nepretržitej prevádzky. Napriek tomu je Toyota pravidelne radená medzi najproduktívnejšie firmy v odvetví automobilového priemyslu. Prečo? Pretože už dávno pochopila, že riešenie problémov s kvalitou u jej zdroja, šetrí všetkým nasledujúcim stupňom čas a peniaze.

Vďaka tomu, že dokážete neustále odhaľovať problémy a okamžite ich riešite, zbavujete sa strát a vaša produktivita závratne rastie.

Ďakujem za pekné príklady z praxe a tu je ešte jeden príklad od pána Likera.

V utorok 27.05.2008 sa budeme zaoberať štandardizáciou. Téme genchi genbutsu - choďte na miesto a presvedčte sa na vlastné oči sa budeme venovať v zásade 12 - 17.06.2008.

Pekný deň vám praje Marta Krajčíová

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services