19. 6. 2008

Zásada 13 - rozhodovanie a zvažovanie

Rozhodnutia prijímajte pomaly na základe širokej zhody, po dôslednom zvážení všetkých možností; implementujte ich rýchlo.

Zásada 13
 • Nepúšťajte sa jediným smerom a neupínajte sa na jednu cestu, dokiaľ dôkladne nezvážite alternatívy. Keď zvolíte určitú cestu, vydajte sa po nej rýchlo, ale opatrne.
 • Nemawashi je proces prediskutovania problémov a potencionalych riešení so všetkými, ktorých sa týkajú. Jeho účelom je zhromaždiť námety a dosiahnuť dohodu ohľadne ďalšieho postupu. Tento časovo náročný proces dosahovania zhody pomáha rozširovať záber hľadania riešenia. Akonáhle je prijaté rozhodnutie, je pripravená i pôda pre jeho rýchlu implementáciu.


Rozhodovanie
Americká firma ročný projekt 3 mesiace plánuje a 9 mesiacov implementuje. Toyota ročný projekt plánuje 9 až 10 mesiacov, potom projekt implementuje v krátkej dobe na konci roka bez akýchkoľvek nevyriešených problémov. * Alex Warren

Toyota vyniká prvotriednymi analýzami stratégie a taktiky. Nič sa nepovažuje za samozrejmé dané. Všetko sa overuje. Cieľom je urobiť veci správne. * Richard Mallery

V Toyote platí, že to, ako dospejete k rozhodnutiu, je rovnako dôležité, ako kvalita takého rozhodnutia.

Existuje klasická teória krásy, ktorá má pôvod v gréckom a rímskom umení: „Boh je v detailoch“. Excelencia firmy Toyota tkvie práve v jednotlivých podrobnostiach.

Zvažovanie
Dôkladné zvažovanie pri rozhodovaní má 5 prvkov:
 1. Zistenie, čo sa skutočne deje, vrátane genchi genbutsu.
 2. Pochopenie základných príčin - 5-krát si položte otázku „prečo?“
 3. Široké zvažovanie alternatívnych riešení a vypracovanie podrobného zdôvodnenia riešenia.
 4. Hľadanie zhody v rámci tímu, vrátane zamestnancov firmy a vonkajších partnerov.
 5. Využitie vysoko účinných komunikačných nástrojov pri realizácii bodov 1-4, najlepšie na jednej strane listu papiera - A3.

Toyota sa líši od iných firiem v tom, že jej manažéri sú trénovaní rozmýšľať súbežne o súbore možností a pritom sú rýchlejší ako konkurencia.

NEMAWASHI
 • Dosiahnutie zhody - je vec viery v zdravý rozum. Dôležité je nielen to, čo sme dokázali, ale aj ako sme to dokázali.
 • Zhoda neznamená, že všetky strany získajú to, čo chcú, ale dostanú spravodlivé riešenie.

Správa A3
 • Podstatou správy A3 je firemný proces riešenia problému, ktorý je založený na Demingovom cykle PDCA: plánovanie, realizácia, vyhodnotenie a ďalšie jednanie.
 • Dôležité sú obrázky, ktoré vydajú „informáciu za tisíc slov“.
 • Prejednanie správy na riadiacom výbore trvá 5 minút.

Kliknutím zvětšíte obrázek v novém okně.

Porada
 • Pred zahájením porady je potrebný jasne určiť cieľ.
 • Porada by sa mali zúčastniť tí správni ľudia.
 • Účastníci by mali byť pripravení.
 • Efektívne využívanie názorných pomôcok.
 • Oddeľte odovzdávanie informácií od riešenia problémov.
 • Porada začne a skončí včas.

Prínosy
 • Odhaľujú sa všetky fakty.
 • Bezchybná realizácia.
 • Všetci ťahajú za jeden povraz a podporujú rozhodnutie.
 • Pred plánovaním a implementáciou získate veľa poznatkov a ponaučení.

Minútové učebné stránky (formát PDF) k TPS nájdete zde (minútové - dajú sa prečítať za minútu, učebné - môžeme sa z nich niečo naučiť, stránka - najdôležitejšie myšlienky na jednej A4).
Príklady: Zhoda, Alternatívy

8 Comments:

Anonymní said...

Problémem nás manažerů není ani tak špatné rozhodování, jako spíš neúnosně pomalé rozhodování. Paradoxně to je způsobeno tím, že problém "nepřipravujeme k řešení", ale odkládáme do té doby, než je už kriticky nutné ho rozhodnout. A pak nastává pres, ze strachu před unáhledným rozhodnutím se to odsouvá, až dojde ke kritickému zpoždění.

Anonymní said...

Podcenění přípravy (u projektů obzvlášť) je určitě i naše největší bolest. Rozhodování se připravují v příliš úzkém kruhu, takže nedojde k NEMAWASHI při přípravě - pak se dělají kompromisy při realizaci, což zdržuje a navíc způsobuje nevěrohodnost.

Anonymní said...

Nejhorší rozhodování je žádné rozhodování. Lepší i špatné rozhodnutí, než rozhodnutí, které se udělá pozdě.

Anonymní said...

ano. 2xmer je uz u nas zazite az dost. akorat chybi to aspon jednou REZ!

Anonymní said...

Jsou to samé rozumné a akceptovatelné zásady a přístupy podané jednoduše a srozumitelně. Teď je jen dostat do praxe - osvojit si je.

Anonymní said...

Důležité je mít připravené a prodiskutované ALTERNATIVY. Problém většiny našich rozhodnutí je v tom, že jsme na počátku udělali nějaké jednostranné rozhodnutí a pak už nebylo síly ani ochoty se k tomu vracet.

Anonymní said...

Souhlasím s Jindřichem - je třeba mít připraveny různé alternativy, protože málokdy vyjde všechno tak, jak se plánovalo na počátku - a hlavně kvůli okolí. Kdo mohl přes 3 roky předpokládat dolar za 15?

Anonymní said...

dobrá příprava - poloviční práce s implementací. špatná příprava - předem zkažený projekt.

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services