3. 6. 2008

Zásada 8 - preverené technológie

Používajte iba dôkladne preverené technológie.

Zásada 8
  • Používajte technológie k podpore ľudí, nie k ich náhrade. Najlepšie často býva prepracovať proces manuálne, a až potom pridať technológiu, ktorá ho bude podporovať.
  • Nová technológia je často nespoľahlivá a býva zložité ju štandardizovať, takže ohrozuje „tok“. Preverený proces, ktorý spoľahlivo funguje, má obecne prednosť pred novou a nepreverenou technológiou.
  • Predtým, než novú technológiu začleníte do procesov, výrobných systémov, alebo výrobkov, preverte ju v prevádzkových podmienkach.
  • Odmietnite, alebo pozmeňte technológie, ktoré sú v rozpore s vašou kultúrou, alebo by mohli narušovať stabilitu, spoľahlivosť alebo predvídateľnosť.
  • Svojich ľudí napriek tomu podnecujte k tomu, aby uvažovali o nových technológiách v prípade, kedy hľadajú nové prístupy k práci. Pokiaľ bola technológia dôkladne posúdená a preverená a pokiaľ môže zlepšiť tok vo vašich procesoch, rýchle ju implementujte.


Informačné technológie
  • Majú pre firmu Toyota zásadný význam, avšak Toyota technológie považuje za nástroje, ktoré - ako všetky ostatné nástroje - existuje preto, aby poskytovala podporu ľuďom a procesom.
  • Pri výbere novej technológie sa posudzuje, či technológia nie je v rozpore s hodnotami firmy a jej prevádzkovými zásadami: prikladanie vyššej hodnote ľuďom ako technológiám, rozhodovanie na základe širokej zhody a sústredenie prevádzkových činností na odstraňovanie strát.
  • Technológia musí byť názorná a intuitívna a nesmie vyžadovať ďalšiu pracovnú silu, ktorá by niekde v kancelárii zadávala vstupné dáta.

Minútové učebné stránky (formát PDF) k TPS nájdete zde (minútové - dajú sa prečítať za minútu, učebné - môžeme sa z nich niečo naučiť, stránka - najdôležitejšie myšlienky na jednej A4).
Príklady: Internet - IS/IT, Zásoby

7 Comments:

Anonymní said...

Otestovat dnes nové řešené je neuvěřitelně složité. Technologie jsou z 99% případů o IT. Automatické testování je v plenkách, funkční testování zachytí to nejhorší, ale určitě ne okrajové situace. Integrační testování se většinou omezuje na otestování datových přenosů. Na co se ale úplně kašle je procesní testování - ověření nových funkcionalit v kontextu celého procesu a v návaznostech tak, jak jdou za sebou v reálné praxi.

Anonymní said...

S novou technologií je to vždycky kompromis - buď máte to lepší a neodzkoušené, nebo to průměrné a spolehlivé. Pokud jdeme do nákladového prvenství, je občas nutné být pokusný králík. Chápu, že automobilka nebo farmaceutická společnost si tohle nemůže dovolit, ale v jiných branžích to není tak horké.

Anonymní said...

Njde ani o to, že by člověk svobodně mohl volit mezi výkonným a ne zcela odzkoušeným řešením, ale výrobci zcela běžně testují své výrobky na zákaznících. A je pravda, že si sotva můžu některé stroje odzkoušet předem a pak - když už ho zprovozním, těžko na něm můžu provádět nějaké měsíce další ověřování. Bohužel v posledních letech takto fungují i němečtí výrobci.

Anonymní said...

Tak mě napadá, že zrovna BPM systémy nepatří mezi ty nejodzkoušenější:) A ty open source tuplem! Tak co - nemáme to zkoušet na lidech? Máme si s tím hrát sami někde v ústraní? Jenže dokud některé systémy nedostanou slušnou operační zátěž, nelze je ani pořádně posoudit. Tím nehoruju, abysme neodzkoušená řešení nasazovali jako kritické aplikace. Ale já jsem naopak přesvědčen, že se lidi-uživatelé musí spolupodílet na vývoji řešení - lepší vyvíjet postupně prototyp, než udělat hotovku a pak jim jí narvat.

Anonymní said...

Myslím, že je nefér brát si lidi jako pokusné králíky, ať už jde o stroje nebo software. Něco jiného je zapojení klíčových!!! uživatelů do vývoje nebo ověřování, něco jiného je dát do rutinního užívání nestabilní produkt a dokonce k němu nemít ani specifickou podporu po dobu jeho náběhu. Což jsem zažila už tolikrát, že výjimky bych spočítala na prstech třetí ruky. Je to věc plánování projektů, které jsou vždycky poddimenzovány v realizační fázi nebo aspoň bez rezervy. Když pak cokoliv vyleze, bastlí se to za provozu.

Anonymní said...

Ano - plně souhlasím s Věrou ohledně IT a přístup ALA Toyota bych rád viděl i v naší firmě. Samozřejmě nejde dopředu odzkoušet všechno, ale co považuji za nejdůležitější u nových strojů - ověřit logistickou cestu a manipulační prostory (na papíře to často vypadá jinak než ve skutečnosti).

Anonymní said...

> Preverený proces, ktorý spoľahlivo funguje, má obecne prednosť pred novou a nepreverenou technológiou. <

Asi by se mělo zdůraznit slovo OBECNĚ a ještě větu hodně podmínit. Technologie a zvlášť informační přinášejí zcela zásadní nové možnosti pro procesy. Pokud se jich nevyužije - snažíme se IS naroubovat na existující procesy, výsledek nebývá dobrý.

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services