4. 6. 2008

TPS - shrnutí diskuze (Z8 - Technologie)

Dobrý deň priatelia,
pozorne som si prečítala vaše komentáre k technológiám, ktoré ma celkom zaujali. Ďakujem vám za vaše postrehy. Po mojich skúsenostiach s implementáciou informačných systémov zdieľam s vami vaše názory.

Kalina: Na co se úplně kašle, je procesní testování.
Jirka: S novou technológií je to vždy kompromis - lepší a neodzkoušené, nebo průměrné a spolehlivé.
Kosek: Výrobci zcela běžně testují své výrobky na zákaznících.
Ripka: BPM systémy nepatří mezi ty nejodzkoušenější.
Vera: Je nefér brát si lidi jako pokusné králíky.
Kvasil: Přístup ALA Toyota bych rád viděl i v naší firmě.

Poučme sa prosím z poznatkov firmy Toyota, ktorá nové technológie implementuje takto:

Cieľ: používanie spoľahlivej, dôkladne preverenej technológie
Zameranie: podpora ľudí a procesov - nie naopak


Spoločnosť dosiahla bod, kedy človek môže stlačiť tlačitko a okamžite bude zaplavený technickými a manažérskymi informáciami. Všetko je pohodlné, ale pokiaľ si človek nedá pozor, hrozí mu nebezpečie, že stratí schopnosť myslieť. Musíme mať na pamäti, že nakoniec je to vždy človek, ktorý musí riešiť problémy.
Eiji Toyoda, Toyota Motor Corporation, 1983


Toyota v porovnaní so svojou konkurenciou obvykle zaostáva v „získavaní“ nových technológií. K zavedeniu novej technológie dochádza vo firme Toyota až potom, keď bola preverená na základe bezprostredného experimentovania, do ktorého sa zapojená široká vzorka ľudí.

Pri preskúmaní novej technológie sa posudzuje:
 • podpora plynulého toku vo výrobnom procese
  o vplyv na súčasný proces a jeho pridanú hodnotu
  o príležitosť k odstráneniu plytvania a strát a k vyrovnaniu toku
  o možnosti okamžitého a prírastkového zlepšenia procesu
 • pomoc ľuďom podávať lepší výkon v rámci stanovených štandardov
 • súlad s hodnotami a prevádzkovými zásadami
  o prikladanie vyššej hodnoty ľuďom ako technológiám
  o rozhodovanie na základe širokej zhody
  o sústredenie prevádzkových činností na odstraňovanie strát

Keď Toyota tento proces vykoná, veľmi rýchlo novú technológiu zavedie. Vďaka tomuto veľmi dôkladnému procesu, býva implementácia novej technológie hladká a nesprevádza ju odpor zamestnancov a poruchy procesov.

Každá informačná technológia musí najprv ukázať, že podporuje ľudí a procesy a že je zdrojom pridanej hodnoty. Až potom môže byť v širokom merítku implementovaná.

Pekný deň vám praje
Marta Krajčíová

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services