8. 5. 2008

Zásada 1 - dlhodobá filozofia

Zakladajte svoje manažérske rozhodnutia na dlhodobej filozofii, a to i na úkor krátkodobých finančných cieľov.

Zásada 1
 • Mali by ste si vypracovať filozofické zdôvodnenie poslania, ktoré vylučuje akékoľvek krátkodobé rozhodovanie. Pracujte s celou organizáciou, rozvíjajte a vylaďujte ju s ohľadom na spoločné poslanie, ktoré bude vyššie ako zarábanie peňazí. Poznajte svoje miesto v histórii firmy a pracujte na tom, aby ste firmu pozdvihli na vyššiu úroveň. Vaše filozofické poslanie je základom všetkých ostatných zásad.
 • Vytvárajte hodnotu pre zákazníka, spoločnosť a ekonomiku - to je váš východzí bod. Každú z funkcií v rámci firmy vyhodnocujte vzhľadom k jej schopnosti vytvárať hodnotu.
 • Buďte zodpovední. Usilujte o to, aby ste o svojom osude rozhodovali sami. Pri jednaní spoliehajte sa sami na seba a dôverujte svojim vlastným schopnostiam. Prijímajte zodpovednosť za svoje vlastné správanie a udržujte a zlepšujte svoje schopnosti, ktoré vám umožňujú vytvárať pridanú hodnotu.
Poslanie firmy Toyota

 1. Prispievať k ekonomickému rastu krajiny, v ktorej firma sídli (vonkajšie záujmové skupiny).
 2. Prispievať k stabilite a blahobytu členov tímu (vnútorné záujmové skupiny).
 3. Prispievať k celkovému rastu Toyoty.

V poslaní sa nespomínajú akcionári, peniaze, ani kvalita. Účelom firmy Toyota nie je vyrábať kvalitné výrobky, ani zarábať peniaze vlastníkom. To je nevyhnutná požiadavka, aby mohlo byť naplnené poslanie.

Peniaze
Účel peňazí, ktoré zarábame, nespočíva v tom, aby sme sa ako firma mohli presvedčiť, že sa nám darí, alebo aby sme spoločne videli, ako sa zhodnocuje portfólio našich akcií, či v niečom podobnom. Ich účelom je to, že môžeme znovu investovať do budúcnosti, takže môžeme i naďalej pokračovať v tejto činnosti.

Účel peňazí:
 • pomáhať spoločnosti
 • pomáhať spoločenstvu
 • odplácať miestnemu spoločenstvu s pocitom veľkého šťastia, že v ňom môžeme vykonávať svoju podnikateľskú činnosť

Zákazníci, Zamestnanci
Spôsob, akým sa správate voči zákazníkom, keď im nič nedlhujete, podobne ako to, ako sa správate k človeku, ktorý sa nemôže brániť - to je najväčšia previerka charakteru.

Nemôžete iba tvrdiť, že ľudské zdroje sú vašim najdôležitejším aktívom, musíte podľa toho tiež každý deň žiť.

Hodnoty
 1. Ctime jazyk a duch zákona každého národa a rozvíjajme otvorené a slušné firemné činnosti, aby ako firma sme boli dobrými občanmi sveta.
 2. Vážme si kultúru a zvyklosti každého národa a prispievajme k jeho ekonomickému a sociálnemu rozvoju prostredníctvom firemných činností v podmienkach miestnych spoločností.
 3. Venujme sa poskytovaniu ekologicky nezávadných a bezpečných výrobkov a prostredníctvom svojich činností zvyšujme všade kvalitu života.
 4. Vytvárajme a rozvíjajme pokročilé technológie a poskytujme vynikajúce výrobky a služby, ktoré uspokoja potreby zákazníkov na celom svete.
 5. Pestujme firemnú kultúru, ktorá podnecuje individuálnu tvorivosť a tímové hodnoty, a zároveň ctime vzájomnú dôveru a ohľaduplnosť medzi rádovými zamestnancami a vedením.
 6. Usilujme o rast v súlade s globálnym spoločenstvom prostredníctvom inovatívného riadenia.
 7. Spolupracujme s podnikateľskými partnermi pri výskume i vývoji, aby sme dosiahli stabilný, dlhodobý rast a vzájomnú výhodnosť, a budeme pritom neustále otvorení novým partnerstvám.

Zodpovednosť, Rozhodovanie
Prijímame výzvy v tvorivom duchu a s odvahou uskutočniť svoje vlastné sny, pričom nestrácame silu ani energiu. K svojej práci pristupujeme rázne, s optimizmom a s úprimným presvedčením o hodnote svojho prispenia.
Chceme sami rozhodovať o svojom vlastnom osude. Pri jednaní sa spoliehame sami na seba a dôverujeme svojim schopnostiam. Prijímame zodpovednosť za svoje správanie a udržiavanie a zvyšovanie schopností, ktoré nám umožnia vytvárať pridanú hodnotu. * Taiichi Ohno *

Úspech
Najdôležitejšími faktormi úspechu sú trpezlivosť, zameranie na dlhodobé výsledky, investície do ľudí, výrobkov, výrobných zariadení a neústupná oddanosť kvalite.

Minútové učebné stránky (formát PDF) k TPS nájdete zde (minútové - dajú sa prečítať za minútu, učebné - môžeme sa z nich niečo naučiť, stránka - najdôležitejšie myšlienky na jednej A4).

17 Comments:

Anonymní said...

Připadá mi, že filozofie podle Toyoty = poslání. Je to tak?

Anonymní said...

Aj my máme niečo také - krédo. Prečo krédo (citujem):
1) Je dôležité mať vo firme niečo pevné, čo všetci rešpektujú a čím sa riadia.
2) Krédo tvorí základ firemnej kultúry – podľa nej sa posudzuje naše správanie a rozhodovanie
3) Krédo je zmysluplné iba vtedy, pokiaľ ovplyvňuje naše správanie.

Ako je krédo koncipované - naše poslanie je jedinečné a vychádza zo 4 pilierov našej zodpovednosti:
- Zodpovednosť k zákazníkom
- Zodpovednosť k zamestnancom
- Zodpovednosť k vlastníkom
- Zodpovednosť ku spoločnosti

Ďalej máme stanovené hodnoty (desatoro) - prečo hodnoty:

1) Základné ľudské charakteristiky potrebné pre naplnenie kréda
2) Vždy ide o zdôraznenie len niektorých charakteristík (hodnota vzniká v rovnováhe)
3) Tieto charakteristiky je potrebné aktívne rozvíjať (zameranie tréningov)

A máme aj heslá - prečo heslá:
1) Vyjadrujú jadro našej zmeny (stratégia je o zmene)
2) Dobre sa pamätajú
3) Rýchla pomôcka pre rozhodovanie

Anonymní said...

Alexis řekl(a)...

Vaše koncepce poslání mi připadá velmi (!) promyšlená, něco takového se také pokoušíme formulovat. Líbí se mi velmi zdůvodnění, proč krédo, hodnoty, hesla... - čili jak tato "provolání" jsou prakticky uplatňována ve firemní kultuře.

Budu opisovat:)LOL

Anonymní said...

Radan řekl(a)...
Připadá mi, že filozofie podle Toyoty = poslání.

...čtěte pořádně, viz:
"Mali by ste si vypracovať filozofické zdôvodnenie poslania..."

Anonymní said...

Taky máme stanoveny 3 soubory základních postojů:
1) poslání - zdůvodnění, proč firma existuje
2) hodnoty - jak se máme chovat a podle čeho se rozhodovat
3) vize - jaký má firma core byznys

Anonymní said...

S pojmem vize=jaký má firma core byznys bych si dovolil nesouhlasit. Vize je snad pohled do budoucnosti co, kdy a jak dosáhnout, jací chceme být....

Anonymní said...

Vize je nejen o to, jací chceme být, ale i v jakém oboru toho chceme dosáhnout. Do poslání se to dát nedá, protože se to mění v čase a poslání by mělo asi zůstat trvalé. Viz debata k strategii minulý nebo předminulý měsíc.

Anonymní said...

Nevím, zda na tomto místě doskutovat:
- k věcnému obsahu filozofie Toyoty jako předpokladu pochopení systému TPS
- ke koncepci filozofických východisek firem obecně, čili jak strukturovat poslání a hodnoty...

Obě debaty budou o něčem úplně jiném. Já jsem pro tu první - debatu, co má být v poslání, hodnotách... můžeme vést u tématu měsíce Strategie a podle mě nepatří k debatě o systému TPS.

Anonymní said...

Dobrý večer,

ďakujem za výborný postreh. Prosila by som diskutovať k tomu prvému bodu. Predpokladám, že väčšina firiem má definovanú víziu, poslanie a hodnoty. Problém je však v tom, že sa málokedy dodržiavajú, pretože sila finančných efektov ich „prebije“. Ďalším problémom je, že zamestnanci nerozumenjú významu hodnôt a pokiaľ ich manažment nedodržiava, neberú ich vôbec vážne. Častokrát sú tieto definované formálne, na papieri.

Skúsme prosím porovnať situáciu vo firmách oproti tomu, čo je uvedené v zásade 1. Všimnime si prosím kľúčové myšlienky:

-„Na úkor“ krátkodobých cieľov. Otázka teda znie: Prečo máme dodržiavať dlhodobú filozofiu, aj na úkor krátkodobých finančných cieľov ? Prečo je to dôležité ? Vedeli by sme napríklad neprijať nejakú zákazku, pretože je v rozpore s našimi dlhodobými cieľmi, hodnotami a poslaním ?
- Prečo sú hodnoty dôležité ? Uvedomujete si ich a dodržiavate ich ? Pomohli vám niekedy, keď ste sa rozhodovali v dôležitých situáciách ?
- Akú dôležitosť majú peniaze v biznise ? Sú najdôležitejšie ? Aká je realita v našich firmách ? Platí to, čo je uvedené v odstavci Peniaze ?
- Ako sa prakticky prejavuje vaša orientácia na zákazníka ? Uveďte stručne konkrétne správanie.
- Ako dennodenne uplatňujete svoj dobrý vzťah k zamestnancom ? Poprosím o konkrétne správanie, nie prehlásenia na papieri.
- Čo tvorí základ úspechu vašej firmy ?

Prajem vám pekné uvažovanie a odpovedajte iba na tie otázky, ktoré vás oslovia. Nemusíte odpovedať na všetky otázky - iba ak vám to urobí radosť :-). Ďakujem.

mk

Anonymní said...

Nepraví lidé zde budou plakat (nebo plkat?) nad pravým hrobem. Kolik vrcholových manažerů čte tento blog a hlavně kolik z nich do něj aktivně píše? Bojím bojím, že tuze málo, spíše z menších firem. Velké firmy mají své pány v zahraničí a jejich filozofie je odtud neovlivnitelná.

Za sebe - jsem sice už na 2.úrovni řízení (pod představenstvem), ale reálně ovlivnit toho jde málo. Nemám třeba možnost priorizovat zakázku, na které se něco lidi naučí na úkor více profitabilní, ale otrocké zakázky. Jediným kritériem je masa zisku - ta se reportuje a pokud se nesplní, ten nejvyšší od nás vyletí. To, že zítra už ty otrocké zakázky nikdo nebude chtít a my nebudeme umět dělat ty chytřejší - a tedy že zítra už těžko budeme zisku dosahovat, to reporty neproleze. Právě teď po večerech smolím jakýsi plán rozvoje potenciálů a ten pošleme do německé byrokratické republiky, abychom se za půl roku dozvěděli, že oni už to mají vymyšleno a to know-how nám - až bude potřeba - dodají. Samozřejmě dodají jen to how..

Anonymní said...

Mne osobne neni filozofie toyoty ani trochu po chuti. Zasada 1 taky ne. Podnikani je o prilezitostech a jejich vyuziti a ne o nalajnovani nejakych hodnot a vyssich cilu. Zisk neni cílem sam o sobe, s tim souhlasim, ale je jedinym dnesním objektivnim meritkem spravnosti rozhodovani a zamereni podnikani.

Konec koncu - zasada 1 je hodne nepresna - co je to kratkodoby? Mysli se rocni? Nebo mesicni? Nebo trilety? Kdyz podnikam s cizim kapitalem, tak musim respektovat pozadavky vlastnika na navratnost tohoto kapitalu. Pokud on pracuje v nejake casove dimenzi, tak ja musim taky.

Anonymní said...

Názory Richiho jsou vnitřně rozporné a mně osobně odporné. Pokud chce podnikat s cizím kapitálem, má možnost svobodně zvolit, od koho si kapitál půjčí.

Anonymní said...

Původně jsem si myslel, že Richi jen provokuje, ale když jsem to přečetl podruhé, pochopil jsem, že to myslí vážně. Jeho tvrzení je třeba rozebrat:
1)Podnikání je o využití příležitostí.
- to je hodně krátkozraký a zcela pasivní přístup
- ty nejlepší umí příležitosti aktivně vytvářet

2) Měřítkem úspěšnosti je zisk.
- to už netvrdí ani nejzarytější finančníci
- měřítkem úspěchu je celková vytvořená hodnota v aktivech společnosti (a to i nehmotných, jako třeba v lidech)

3) Nemůžeme se ohlížet na vlastní hodnoty, musíme splnit finanční cíle (stanovené poskytovateli kapitálu).
- vybalancování mezi krátko a dlouhodobými cíli se provádí ve strategii společnosti
- ta musí být komunikována nejen s shareholery, ale i se stakeholdery, kteří jsou mj. většinou "příjemci" hodnot, které společnost uznává

Závěr - Richi podniká zřejmě zcela chaoticky, nemá strategii a vymlouvá se (na trh, na akcionáře...)

Anonymní said...

Karel to napsal tak pěkně, že není co dodat.

Ale k filozofii Toyoty - pořád mně šokuje pořadí hodnot v poslání. Priority mi obrácené, pokud to není jen pokrytecké. Firma přece musí být na prvním místě, spoludílní lidé na druhém a okolí na třetím. Když sám nic nemám, nemůžu nic dát ani svému okolí.

RNDr. Marta Krajčíová said...

Poradie je tiež dôležité. Je to tak preto Verunko, lebo najprv musíme robiť správne veci (efektívne) a potom správnym spôsobom (účinne). Keď to robíme opačne, môže sa nám stať, že vypadneme z kontextu, ktorý sledujeme. Keď máme na prvom mieste dôležité veci, tie malé sa častokrát vyriešia ľahšie a aj samé. Toyota tento princíp uplatnila napríklad v spolupráci s USA. Ich hlavným dôvodom, prečo podnikajú v USA nie je biznis, ale to, že sa chceli Američanom poďakovať za to, že im po druhej svetovej vojne pomohli obnoviť v krajine hospodárstvo. Teraz učia amerických manažérov TPS :-). Zisky z toho plynúce sa im mnohonásobne vracajú.

Anonymní said...

Není poslání jako poslání a nemá smysl opisovat poslání firmy Toyota. Na něm mě udivuje, že ve 3 cílových skupinách nejsou jmenovitě uvedeni zákazníci.

Anonymní said...

Najsilniejsie na mna posobi tvrdenie: "ako sa správate k človeku, ktorý sa nemôže brániť - to je najväčšia previerka charakteru"

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services