31. 8. 2007

Kde začít s měřením procesů

Jedním ze základních úkolů vlastníka procesu je udržet svůj proces štíhlý, jednoduchý, srozumitelný. Čili zabránit tomu, aby jeho extrémní - nestandardní průběhy neovlivnily jeho design, nestaly se součástí standardu. Řečeno jinak - ošetřit výjimky jako výjimky. Pravím - ošetřit, nikoliv pominout. Abych mohl kvalifikovaně rozhodnout, co je výjimka a co standard, musím mít k dispozici jasnou definici, co činí výjimku výjimkou plus základní kvantifikaci procesu podle této definice. Takže zde je asi vhodné začít s měřením.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services