5. 10. 2007

Jak přeložit governance?

Moudří nepřekládají. Když nemusí. Pojmu governance jsem se už dotkl, když jsem uvažoval o rozdílech mezi vnímáním určitých pojmů byznys a IS lidem. Máme u něj na výběr tyto české pojmy: vládnutí (což zní strašně), politika, řídící akty, správa, řízení... Jedno je jisté - pojmy SOA governance a BPM governance bychom neměli přeložit stejně. Protože:

U SOA governance jde o - cituji: "řízení služby v průběhu jejího celého životního cyklu počínaje návrhem a vývojem přes nasazení a provoz až po vyřazení služby z používání" (viz popis technické implementace SOA governance od Jiřího Melichny). Čili vnucení určitých pravidel (politik?) jednotlivým službám plus jejich celková správa. Protože jak pravil klasik analytik Plummer: "You only need one service to destroy your business."

A o co jde u BPM governance? Není to jen organizačně-kompetenční začlenění procesního pohledu a systémového řízení změn do struktur firmy, ale promítnutí BPM do celého systému řízení. Cítíte ten řádový rozdíl mezi SOA a BPM governance?

Na slušné SOA governance potřebujete především dobré nástroje plus trochu metodiky. Budiž zde slovo politika namístě. BPM governance nevynutíte žádnými nástroji. Ba ani jenom řídícími akty. BPM governance rovná se totiž samotný systém řízení.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services