8. 10. 2007

Registr služeb

Další slůvko, které bude možná vyvolávat neporozumění mezi lidmi z byznysu a lidmi z IT, je pojem repository. Jednou z charakteristických vlastností SOA je, že má služby katalogizovány v centralizovaném repository metadat, ze kterého jsou podle nastavených politik generovány a distribuovány jejich instance. Čili registr služeb.

Business model je také uložen v repository. Také představuje metadata. Jeho základem jsou business modely (nejen procesů, ale i dalších důležitých byznys struktur a jejich vazeb na procesy). V nějakých manažersky čitelných notacích (komplexně x typů modelů ARIS, pouze procesně BPMN, o UML nemluvě). Plus v 2. generaci BPMS ony struktury potřebné pro propojení se světem IS - definice pravidel podnikání a importované repository dostupných služeb (WSDL), abychom z procesního byznys modelu mohli vygenerovat spustitelný popis procesu v BPEL, který předáme run-time platformě SOA.

Jak by to bylo krásné, kdyby to bylo takto jednoduché. Onen registr služeb v infrastruktuře SOA není bohužel úplně tentýž, ze kterého přiřazujeme služby do byznys procesu. Je zde zásadní rozdíl v potřebné granularitě, ale i v nastavení podmínek pro služby (přiřazení dat atd.). A tak se pro potřebu byznys procesů provádí určitá abstrakce služeb, abychom se z přiřazování nezbláznili.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services