22. 10. 2007

Role pro BPM / SOA

Šéfanalytik od Forresterů Ken Vollmer nedávno definoval tři role, které musí být znalostně obsazeny, pokud chceme úspěšně propojit iniciativy BPM a SOA. Jsou to:

  • business analyst - česky byznys analytik čili procesní specialista, který odpovídá za věcnou správnost řešení a návrh správných procesů podnikání
  • service designer - česky vývojář služeb, který odpovídá za funkcionalitu jednotlivých služeb včetně jejich schopnosti naplňovat požadavky stanovené příslušnými politikami
  • service architect - pro kterého nemáme zatím nejen ustálený český pojem, ale většinou ani žádné personální obsazení

Architekt služeb (?) má být odpovědný za přiřazení služeb jednotlivým činnostem v procesu včetně jejich kontextu a možná i za nastavení chování infrastruktury SOA, tedy definici příslušných politik. Nikoliv na technologické, ale na logické úrovni, protože tyto politiky úzce souvisí s celkovým konceptem řízení. Takže tento člověk potřebuje nejen velmi kvalitní technologický backgroud, ale i dost dobrý přehled o architektuře podnikání. Ideální architekt služeb je ten, který již zvládl roli jak procesního, tak IS analytika.

Což vzhledem k chybějícímu "kolečku" ve většině firem, při kterém pracovník prochází postupně odbornými útvary, půjde zařídit těžko.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services