18. 2. 2008

Vlastníci a strategie

V diskusi nad tématem měsíce se objevilo zajímavé téma, koho se strategie vlastně týká a koho zajímá. Není to jen management firmy, který podle ní má firmu směřovat do budoucna. Strategie je fundament komunikace mezi managementem firmy a jejími vlastníky.

Každá společnost musí trvale generovat přidanou hodnotu pro své vlastníky k potvrzení oprávnění vlastní existence. Pokud vlastníci nerozumí nebo nevěří strategii managementu - je pro ně nečitelná budoucnost firmy, začnou společnost podhodnocovat. Na kapitálovém trhu jde o tragédii - akcie společnosti začnou padat.Téměř vždy existuje odlišné vnímání hodnoty podniku ze strany jeho managementu a jeho shareholders:
Vnímání hodnoty společnosti
Určitá kritická hodnota však vede nejprve k vyvolání dodatečného tlaku na management, např. požadavky nových a nových reportů a může vyústit až k jeho odvolání.

Existují 2 paralelní aktivity, které je třeba ze strany vedení společnosti vůči vlastníkům trvale vyvíjet. Jedna vede ke snížení vlastníky vnímaného rizika, protože hodnota vložené investice pro vlastníka je vždy snížena o přítomné riziko. Míra rizika je nepřímo úměrná průhlednosti společnosti a kontextu jejího podnikání.

Druhá aktivita vede ke zvýšení vnímání potenciálu společnosti jejími vlastníky. Ten se samozřejmě primárně odvíjí od ekonomicky měřitelných parametrů návratnosti, sekundárně ovšem od celé řady dalších ukazatelů a faktorů - loajality managementu, stavu trhu, produktového portfolia a jeho perspektivy, vztahu se zaměstnanci... A v neposlední míře od měřitelnosti procesů. V tomto bodě se obě aktivity protínají.


4 Comments:

Anonymní said...

Klíčová je důvěra vlastníka v management. Je ale prvda, že dobře a srozumitelně formulovaná strategie omezí nutnost opakovaného vysvětlování změn.

Anonymní said...

Problém v některých firmách je, že není vlastnictví a management jasně odděleno. Tím jsou narušeny všechny možné roviny - vlastník má pocit, že může zasahovat do řízení bez ohledu na jakékoliv přijaté zásady a svou faktickou pozici v managementu. Už jsem to zažil ve dvou firmách a v obou vlastník nadělal více škody než užitku.

Anonymní said...

Mám zkušenost, že se vyplatí mít strategie dvě - tedy její formy prezentace. Jednu pro vlastníka, kde je důraz na ukazatele, které požaduje (a kterým rozumí). Tu druhou dovnitř firmy pro komunikaci o prioritách.

pozorovateľ said...

Ku stratégii by sa nemali vyjadrovať ľudia, ktorí o nej zhola nič nevedia.

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services