2. 4. 2008

ISO verus TEP

"ISO mně pomůže udržet ve firmě pořádek" nebo "ISO za mne udělá pořádek v procesech" je nejčastější věta, kterou slyšíme od ředitelů firem, tedy pokud stojí o víc, než jen o obchodně zajímavější logo. ISO především primárně souvisí s pořádkem, kvalitou a standardizací činností. Až jako druhořadý efekt můžeme pozorovat zvětšení efektivity, a to především v souvislosti se zmenšením chybovosti či “nepořádku”. Oproti tomu základním principem metody TEP je maximální efektivita jako výchozí bod jakýchkoliv činností, např. i činností kolem kvality.

Logika v případě TEP je postavena obráceně. Můžeme například tvrdit, že pokud zvýšení kvality přispěje k větší efektivitě, a tedy k většímu průtoku, nasazením TEP zjistíme snadno potřebu zvýšení kvality. To samé platí o jakémkoliv jiném parametru, který se týká pracovních činností, např. pořádku.

To, co je pro ISO velký problém, tedy možnost rychlé změny již nastavených procesů, je pro TEP jeho největší výhodou. TEP velmi rychle určí, kde se úzké místo již vyskytuje nebo kde se teprve objeví. Víme tedy, které aktivity považovat za prioritní a kam aktuálně soustředit největší energii pro maximalizaci efektu.

Přínos ISO není primárně v efektivních procesech, ale v popsání a zmapování procesů, v dosažení měřitelnosti procesů, systému kontrolních bodů, kontrole kvality. ISO však neřekne nic o efektivitě nebo o určení, které místo je kritické/úzké a co s ním dělat.

Glosář

5 Comments:

Anonymní said...

Možnost rychlých změn není o isu ani o tepu - je o celkovém systému řízení, přesněji o procesu řízení změn. Ve firmě, kde nyní pracuji, máme ISO a s rychlostí změn nemáme problémy (řízená dokumentace je generovaná z procesního modelu na intranet), ve firmě, kde jsem pracovala předtím, iso nebylo a změny probíhaly příšerně komplikovaně a pomalu.

Anonymní said...

Máte v metodice TEP přímo zabudovány požadavky ISO9001? Je popis procesů podle Vaší metodiky současně použitelný jako základ řídící dokumentace?

tomas said...

Olze gratuluji, ISO máte zdá se výborně nasazené. Mám bohužel opačnou zkušenost...

Jen malá perlička, která přímo nesouvisí s Vaší poznámkou. Asi největší zážitek jsem měl při diskusi s ředitelem jedné nejmenované firmy poskytující služby ISO. Na moji ostrou poznámku, že podle mého odhadu minimálně 50% firem dělá ISO jen a pouze kvůli přívěšku na logu, reagoval slovy: "Mýlíte se, je to výrazně více".

ISO jako procesní nástroj ale rozhodně nezatracuji, spíše naopak. Jsem jen silně proti dost známému přístupu "Aby se vlk nažral a koza zůstala celá"

tomas said...

K Pavlovi, integrace TEP a ISO9001 je hudbou budoucnosti. Dovolím si však tvrdit, že pokud půjdete nejprve cestou TEP, výrazně zredukujete analytickou a implementační část ISO. Procesy budete mít nasazené a funkční, zbude jediné, zdokumentovat to všechno podle ISO pravidel.

Anonymní said...

ISO mě taky moc nebere, na procesy přešlo jen protože nebylo zbytí. Ale bohužel je to nutnost a co pravil ten šéf certifikační firmy byla 100% pravda. Takže dokud tep nebude ISO zvládat aspoň tak, aby se z něj dal vygenerovat přehled plnění požadavků iso po procesech, tak je nepoužitelný dneska už pro většinu firem. Nikdo nebude držet dva různé přístupy paralelně.

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services