3. 3. 2008

Typy pravidel podnikání

Četl jsem za poslední rok několik velmi chytrých knížek o pravidlech podnikání - ať už se na business rules dívala z pohledu strategie, byznysu nebo IT. A v tom to je. Existují skutečně 3 úrovně pravidel a v každé z nich se s nimi musí zacházet jinak.


Na strategické úrovni jde o koncepty podnikání, které definují logiku byznysu, často formou vymezení vztahu k zákazníkům, dodavatelům, mezi podnikatelskými jednotkami a procesy navzájem. Nastavují prostředí pro procesy a pokud jsou dobře popsána, ušetří desítky modelů. V praxi jsou bohužel často rozptýlená v řadě dokumentů a proto vzájemně nekonsolidovaná, často i rozporuplná navzájem. Zde je třeba začít - a jakákoliv forma strukturace je výhrou.

Na procesní úrovni jde o pravidla rozhodování, kudy má probíhat procesní tok. Tato pravidla jsou obrazem dobré praxe a málokdy mohou být statická, často potřebují napojení na systémy BI. Technicky musí být již realizována tak, aby je bylo možné využít v procesním enginu.

Ale i v rámci jednotlivých činností je třeba rozhodovat - a zde je nejdůležitější ponechat příslušnou službu / komponentu otevřenou pro datové vstupy.

2 Comments:

Anonymní said...

Máte pravdu, že právě ta základní pravidla nejsou nikde souhrnně popsána resp. jsou na mnoha místech, duplicitně, nejasně, s překrytím. Patří také do procesního modelu?

Anonymní said...

Myslím, že postačí rozeznávat 2 úrovně business rules - podnikatelskou a IT.

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services