6. 3. 2008

Teorie efektivních procesů - nový seriál

Seriál TEPCo je TEP? Zkratka pro Teorii efektivních procesů (Theory of efficient processes) a současně akronym pro nový seriál v blogu, který bude vycházet každé pondělí a středu.

O autorovi

Vysvětlivky, glosář, odkazy pro celý seriál a přehled částí včetně termínů, kdy budou publikovány, najdete níže.


Grafické symboly
Kliknutím obrázek zvětšíte

Glosář


VýrazSrovnáníPopis
Disponibilní kapacitaPotenciální zdroje k naložení kontejneruPotenciální zdroje k naplnění procesu.
Doména zájmuPro TEP důležitý pojem, doména zájmu určuje množství informací nutných při (procesních) transakcích v uzlech.Jde o množství informací, které si musí vyměnit mezi sebou majitelé navazujících procesů.
ISO
Mezinárodní organizace pro normalizaci
Je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů, která vydává mezinárodní normy. Norma může být zveřejněna pouze při souhlasu alespoň 75% hlasujících členů. V dnešní době velmi rozšířený a populární standard. Obsahuje řadu specializovaných oborových norem.
JIT
(Just In Time)
Rozšířená metoda, která se zaměřuje především na snižování materiálových zásob.
Majitel pipelinyMajitel flotily plující najedné řeceOsoba zodpovědná za výsledek (výstup) pipeliny
Majitel procesuKapitán lodiOsoba zodpovědná za výsledek (výstup) procesu nebo jeho část
Majitel soustavyMajitel všech flotilOsoba zodpovědná za výsledek celé soustavy
Mapování
/měření procesů
Měření procesů je možné na základě informací, podchycených v pipelinách. Jedná se především o data, která zachycují počet, velikost a stav procesů.
Pipeline (datový tok, cesta přenosu dat)Řeka s množstvím lodíZpůsob jak zobrazit/vizualizovat souhrn procesů pro účely vyhodnocování a rozhodování.
Pravidlo 20:80Také známé pod pojmem Paretovo pravidlo. Často používané pravidlo v podnikové praxi, které říká, že 20% hlavních činností zajišťuje 80% výsledku.
Proces Plující loďŘada po sobě jdoucích kroků, které vedou k předem definovanému cíli.
Procesní účetnictvíKapitánův lodní deníkÚčetnictví, založené na procesně manažerských pohledech nad údaji z pipelin.
Procesní uzelPřístav/místo, kde se nakládají kontejneryRozhraní dvou procesů, místo přechodu jednoho procesu ve druhý.
PrůtokObjem převezeného nákladu za jednotku časuPro potřebu TEP stačí obecnější definice, jde o tok výrobků nebo služeb v podniku/soustavě/pipelině směrem k zákazníkovi. Příkladem může být Kč/čas, ks/čas, dosažený stav/čas atd.
Průtokové účetnictví Nákladový a manažerský účetní systém podle Goldratta, který dělí náklady a výnosy do tří oblastí: průtok, zásoby a provozní náklady (měřítka TOC). Oproti tradičnímu nákladovému účetnictví, jehož cílem je snižování nákladů na všech účtech, je základním cílem pohledu na firmu přes měřítka TOC agresivní využití omezení firmy k získání více peněz.
Přenosová kapacitaObjem kontejneruPotenciální objem přenášený jedním procesem.
Six SigmaMetodologie pro zlepšování procesů a kvality firmy, kterou zavedla společnost Motorola. Six Sigma se snaží upravit firemní procesy tak, aby předcházely vzniku negativních jevů (ztráty, neshody, reklamace, apod.)
SoustavaŘeka včetně přítokůSoubor všech pipeline a vazeb mezi nimi v rámci jednoho podniku.
Stav procesuMoment naložení kontejneru v přístavuJednoznačný milník, kterým proces prochází.
TOC
Teorie omezení
Manažerská metodika orientovaná na zvyšování průtoku prostřednictvím maximalizace vytížení úzkého místa systému.
Transakční nákladyNáklady na naložení loděVeškeré náklady spojené se změnou jednoho stavu procesu ve stav druhý
TQMMetoda, která se zaměřuje na docílení potřebné jakosti výrobku.
Úzké místo
/Omezení
Místo, kterým propluje nejméně nákladu za jednotku časuMísto s nejmenším průtokem, je to přesně to místo, jehož maximální průtok určuje maximální výstupní průtok pipeliny nebo soustavy. Pojmenování a podrobnější definice viz TOC.
VstupUrčuje, jak velká a jak rychlá loď vyplujeVeškeré informace či prostředky, které jsou potřeba k zahájení procesu.
VýstupUrčuje množství nákladu dopraveného do cílového přístavuVeškeré informace či prostředky, které proces produkuje.
Zákon průměrných číselJeden ze základních ekonomických zákonů, který říká, že průměrné chování skupin prvků lze předvídat mnohem lépe, než chování jednotlivého prvku.
Zákon klesajícího výnosuJeden ze základních ekonomických zákonů. Zvyšuje-li se množství jednoho vstupu při konstantní úrovni všech ostatních vstupů, bude mezní výnos každé takové jednotky vstupu klesat.

Zdroje
  • Paul A. Samuelson, William D.Nordhaus: EKONOMIE, Svoboda-Libertas, Praha 1991, ISBN 80–205–0192-4?
  • Josef Basl, Pavel Majer, Miroslav Šmíra: Teorie omezení v podnikové praxi, Grada Publishing, Praha 2003, ISBN 80-247-0613-X
  • Eliahu M. Goldratt, Eli Schragenheim, Carol A. Ptak: Jak vzniká zisk (Necessary but Not Sufficient), Grada Publishing, Praha 2004, ISBN 80-247-0954-6
  • Peter S. Pande, Robert P. Neuman, Roland R. Cavanagh: Zavádíme Metodu Six Sigma, TwinsCom, ISBN 80-238-9289-4

  • www. goldratt.com
  • www.army.mil/ArmyBTKC/focus/cpi/index.htm
  • www.sixsigma.com
Kdy budou publikovány jednotlivé části
1. část: Co je TEP a co nabízí?
2. část: Přínosy TEP - 10.3.08
3. část: Kde se TEP nejvíce projeví - 12.3.08
4. část: Proces - 17.3.08
5. část: Pipeline / datovod - 19.3.08
6. část: Soustava a procesní uzel - 24.3.08
7. část: Majitelé a jejich role - 26.3.08
8. část: Postup zavádění TEP - 31.3.08
9. část: ISO versus TEP - 2.4.08
10. část: Obchodování a TEP - 7.4.08
11. část: Jak měřit neměřitelné? - 9.4.08
12. část: Proč je šéf tak výkonný? - 14.4.08
13. část: Náklady, investice, výnosy a TEP - 16.4.08
14. část: Úzké místo a pár slov k efektivitě - 21.4.08
15. část: Pro manažery a o času - 23.4.08
16. část: Účetnictví versus TEP - 28.4.08
17. část: Informační systémy a TEP - 30.4.08

7 Comments:

Anonymní said...

Pročetla jsem si glosář a seznam kapitol a docela se těším, co se dozvím!

Anonymní said...

Neměla by to být teorie účelných procesů?

tomas said...

verunko, těším se na komentáře

kojzare, účelné procesy je taky možnost, ovšem TEP je zkratka pro anglický i český název, takže do budoucna bude vše kolem názvu efektivnější ;-)...

Anonymní said...

Jsem rád, že soudě zatím jen podle obsahu, budete věnovat pozornost procesnímu pohledu na finance. Současné controllingové systémy jsou totiž největší brzdou změn, protože nereflektují hodnotový tok. Activity based metodiky jsou zase příliš složité na zavedení i udržení, takže pokud přijdete s něčím jednodušším a použitelným, bude to skvělé. Držím Vám palce a nenechte se otrávit občas štiplavými komentáři, aspoň je legrace:)

tomas said...

Oswalde, zatím neoperuji s výrazy typu hodnotový tok, procesní pohled na finance nebo actvity based metodiky. Tuším ale velmi dobře kam míříte a mám v tomto dost konkrétní představu, která by vydala na nový seriál. Pokud v TEP najdete přínos v této oblasti již během tohoto seriálu, budu velmi potěšen.
Mimochodem, celý TEP je postaven na co možná největší jednoduchosti aby byla co nejširší použitelnost, o tom ale bude určitě řeč v dalších kapitolách.
A štiplavé komentáře vítám, často vystihnou jádro věci ... sám je rád vysílám a také vracím.

Anonymní said...

Tomasi, nešlo by už tenhle seriál trošku o oblast procesního controllingu nafouknout. Sám vím, jak těžko napsat celý seriál. Možná by stačilo správně naťuknout. A jsem rád, že případné kousance neberete úkorně:)

tomas said...

Oswalde, pokud bude zájem, určitě šlo, pojďmě na to však postupně ... metodicky ;-) ... kapitola 13. to jistí.

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services