14. 4. 2008

Proč je šéf tak výkonný?

Protože disponuje mandátem změnit/zpřeházet priority procesů podle svého zájmu. Svým rozhodnutím se snaží zvětšit průtok celé firmy, ovšem je potřeba dát pozor na dlouhodobost takového kroku. Rozhodnutí šéfa zákonitě vede ke zpomalení jiných procesů a zmenšení průtoků v jiných pipách. Ovšem celkový efekt na soustavu má kladné znaménko, výsledný průtok firmou se zvětší.
- neboli
Protože majitel procesu hájí vlastní zájmy při maximalizaci průtoku vlastní pipou, bývá občas v rozporu se šéfem ohledně priorit.

FINTY ANEB "VYŠŠÍ DÍVČÍ" ANEB PROCESNÍ GUERILLA

  • Transakční náklady přenes mimo svůj proces nebo se o ně poděl s majitelem souvisejícího procesu.
  • Nech lidi ať na sebe (na své procesy) vidí, konkurence je největší motor (a to především dlouhodobý).
  • Je naivní si myslet, že se někdo někdy podívá, jestli mu nepřibyl nějaký úkol/proces. Toto lze řešit pouze aktivním avízem/alertem nebo zavedením pravidelných "podívání se".
  • Pokud chceš zavádět efektivní procesy, soustřeď se nejprve na pipeliny a především na rozumné množství stavů. Příliš mnoho stavů v pipelině sebou vždy nese příliš velkou složitost a nepřehlednost.
  • Minimalizuj veškeré činnosti potřebné k záznamu informací o procesu, údaje piš jen jednou.
  • Na data se snaž dívat z různých úhlů pohledu.
  • Maximalizuj rychlost rozhodování výběrem správných pohledů.

4 Comments:

Anonymní said...

ad "Transakční náklady přenes mimo svůj proces" - tím se myslí náklady, které mám naplánované v controllingu?

Anonymní said...

Uváděné best practices jsou sice zajímavé, ale příliš stručné, aby mohly být pochopeny.. Třeba ta o datech a úhlech pohledu. Jaké úhly pohledu máte na mysli?

tomas said...

Karel narazil na jistou nepřesnost v tom, co uvádí Glosář a co je zde uvedeno, za což se omlouvám.

Transakčními náklady zde myslím náklady spojené na přechod jednoho procesu ve druhý. Uveďme příklady:

příklad 1) v internetovém obchodě je čas (transakční náklad) strávený vyhledáním správného zboží a vypsáním objednávacího formuláře přenesen na zákazníka, tedy mimo proces "vyřízení objednávky"

Příklad 2) v každém supermarketu vyhledání zboží, naložení zboží, dovoz na místo spotřeby provádí zákazník, tedy mimo proces "prodej"

Příklad 3) mistrovský kousek předvádí v tomto smyslu řetězec Makro, kdy řada prodavačů, pokladních, zásobovačů (a jejich činnosti) nejsou zaměstnanci, ale externí pracovníci. V konečném důsledku by možná mohla nastat situace, kdy makro bude vlastnit jenom proces "inkaso hotovosti do banky"

tomas said...

Pajda má pravdu, ovšem to byl z velké části záměr, vždyť je to tu vše zdarma ;-)! Vězte, že všechny zde uvedené rady byly těžce vykoupeny neúspěšnými pokusy...

A teď k těm úhlům pohledu. Často se stává, že pokud pochopíme a konečně umíme měřit jeden proces, máme tendenci takto vnímat procesy další. A to je škoda, je potřeba být velmi kreativní. Nemám však obavu z toho, že by čeští manažeři kreativitu postrádali.

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services