9. 4. 2008

Jak měřit neměřitelné?

Jde měřit „chaos“? Vždyť jde o obrovské množství různorodých vzájemně propojených a závislých aktivit, navíc probíhajících současně nebo v režimu workflow. Jsou tedy procesy jednoduše měřitelné? Dají se procesy zaznamenat? Dají se procesy vyhodnocovat?

Na procesy se nemůžeme nikdy dívat jako na statickou záležitost, je tedy potřeba zachytit dynamiku/pohyb a to znamená neustále pracovat s časem. Neboli zaznamenávat přesný čas v momentu změny stavu procesu a tím zachytit „pohyb“. Klíčový parametr pro veškeré vyhodnocování procesů je tedy doba, za kterou se změní jeden stav procesu do stavu následujícího.

Už jen vytvoření pipeliny znamená vytvoření strukturovaného a tedy měřitelného prostředí. Každý jednotlivý proces má řadu jasně definovaných parametrů/hodnot, které lze zaznamenávat a vyhodnocovat. Důležitější hodnoty však jsou ty, na které se můžeme dívat z pohledu pipeliny, např. výstupní průtok, průměrné hodnoty změn stavů, průměrné délky trvání procesů.

Měřit procesy lze v zásadě jednoduše, nastavením a sjednocením stavů do jednoho typu procesu a aplikací ekonomického zákona průměrných čísel, který říká, že chování skupiny prvků lze určit přesněji, než chování prvku jednotlivého.

Pipelina má jednu obrovskou výhodu, umožňuje jednak zaznamenávat přítomnost a zároveň vidět budoucnost. Proto tuto možnost využijí všichni manažeři, kteří se setkávají s potřebou plánování.

Čím větší množství procesů v pipe, tím úspěšnější prognóza budoucího průtoku, míra přesnosti je dána druhou odmocninou počtu procesů/prvků (tzn. u 9-ti procesů zvednu pravděpodobnost úspěšné celkové prognózy třikrát).

Glosář

10 Comments:

Anonymní said...

Doporučujete tedy měřit především dílčí (a celkové) průběžné doby procesů?

tomas said...

Trochu bych tento pohled s dovolením posunul.
Doporučuji měřit to, co je potřeba, tedy určit si nejprve CO chci dosáhnout a pak teprve CO měřit. V momentě, kdy jsou zaznamenána data(datumy a časy) o dosažených stavech, můžeme dostat a vyhodnocovat řadu různých veličin či statistik.

Například pokud chci zkrátit celkovou průměrnou dobu procesu, musím se soutředit na doby dosažení jednotlivých stavů. Pak vyhodnotím kde(v jaké fázi) a za jakých nákladů provedu opatření na zkrácení celkové doby procesu.

Když dáte příklad ve smyslu čeho chcete dosáhnout, rád poradím.

Nate said...

reakce na příspěvek od Tomáše:

jeden konkrétní příklad bych měl, myslím teď ve smyslu, že vím, čeho chci dosáhnout.

Jde mi konkrétně o dobu trvání celého procesu. Je tu ale trochu problém v tom, že jednotlivé operace v procesu se sice opakují, ale ne vždy zcela přesně (co do počtu operací, nebo jejich druhu) jak tedy k tomuto přistoupit ?

děkuji

tomas said...

Vždy jde o nastavení správného počtu stavů procesu tak, abychom dostali kvalitní data pro rozhodování.

Prosím tedy Natea o více informací
a) jaká je průměrná celková délka proc esu alespoň řádově (minuty, hodiny, dny, týdny...)?
b) co je výstupem procesu, jaký konkrétní výrobek nebo služba?
c) pracuje na procesu více osob či strojů?
d) jaké různé druhy operací se provádí?

díky

Anonymní said...

tak tady jsou podrobnější info:

jedná se výrobní proces. K bodům :

1, průměrná délka celého procesu, který mám analyzovat a zároveň určitým způsobem měřit a hodnotit je v řádu desítek minut.
2, jedná se o elektrotechnickou výrobu, ale ne v takovém rozsahu, že by se dalo mluvit o určitém druhu manufakturní výroby. Konkrétněji se jedná o kabelovou výrobu, kde výstupem je mnohdy 5ks, málokdy však také třeba 100ks - toho samého. Ještě aby to nebylo tak jednoduché, zakázky se moc neopakují, když ano, tak většinou ze změnami.
3, na procesu pracuje více osob. Mám na mysli přípravu, samotný proces výroby, kontrolu, balení a expedici. Na procesu výroby se většinou zůčastní jeden člověk.
4, jaké druhy se provádí? Jak jsem psal, jde o kabelovou výrobu, takže od počátku je to samotné střihání délky, odizolování, různé pocínování, osazení konektory ( kroků může být i 30 toto jsou jedny z hlavních.

Jde mi o to, když se zakázky-tedy požadavky od zákazníka pravidelně neopakují, jak bych měl na zhodnocení této výroby jít, popř. i na návrhy jejího zlepšení.

děkuji

tomas said...

Pochopil jsem to tak, Nate, že jste zakázková výroba. Myslím, že jste teprve ve fázi definice procesu samotného. To, že jsou požadavky většinou originální není důležité, jde o to, že jednotlivé požadavky prochází společnými stavy. Například každá zakázka/proces může procházet stavy objednáno, potvrzeno, díly připraveny, vyrobeno, testováno, zabaleno, vyexpedováno. Měřte a evidujte vždy časový údaj dosažení takového stavu u každé zakázky a pak začněte analyzovat tyto data z pohledu celkového výstupního průtoku, zřejmě v Kč/měsíc. Začnou se dít věci...

Anonymní said...

Zdravím Vás Tomáši,

pochopil jste moji pozici zcela přesně, jsem teprve ve fázi definice procesu samotného. Zajímavá je myšlenka měřit jednotlivé celky procesu, jak jste říkal, zatím terpve čerpám nezbztné informace a vžívám se, ale už teď tuším, že pokud budu měřit časy, jak jste radil, výsledky budou opravdu zajímavé. Stojím ale teď před úkolem, pokud to bude tedy možné, zhodnotit tu fázi výroby - poté hodnotit jako celek, lze si "zajít" i na tohle ?

děkuji s pozdravem Nate

tomas said...

Samotnou výrobu můžete považovat za subproces zakázky a postupovat metodicky stejně. Jednotlivé výrobní dávky procházejí také společnými stavy. V tomto případě se dají použít stavy nastříháno, odizolováno, pocínováno, osazeno atd.
Měření a evidování časových údajů stavů je také ekvivalentní.
Vyhodnocování je potřeba pak dělat nad tímto subprocesem.

pozn.1: s počtem stavů to nepřehánějte, maximum je 8-10, příliš mnoho stavů je nepřehledné a naopak kontraproduktivní

pozn.2: pokud bude přece jenom potřeba více stavů, raděj vytvořte subsubproces a postupujte již známou cestou

Anonymní said...

Zdravim,

fain, určitě vyzkouším. Mylsím, že 8-10 pozic, jak píšete by mělo stačit a nebude tedy třeba dělit dále na další subprocesy.
Takže změřím délky trvání jednotlivých (předem stanovený částí) a dostanu celkovou délku trvání. Možná se zeptám teď trochu "hloupě" ale co potom s těmito čísly ? Samozřejmě, že v tuto chvíli můžu porovnávat se všemi ostatními zakázkami a mám okamžitý přehled, zda-li se časy krátí, či naopak prodlužují, ale určitě bude více možností, jak hned z počátku začít data hodnotit.
Co mě teď třeba napadá, je zaměřit se na kroky, které trvají nejdéle a zjistit proč je tomu tak a zda-li by se nedaly ty nejdelší časy zkrátit. Poradil by jste mi ještě jiné přístupy ?

díky moc. Nate

tomas said...

Přístupů je celá řada a záleží jen na vašich analytických schpnostech a kreativitě.

V tomto smyslu se mi hodně osvědčil přístup hromadného posunutí jednoho stavu více zakázek najednou.

Samozřejmě Goldrattovský přístup můžete také aplikovat, tedy:
a) vždy hledat nejužší místo (většinou se najde celkem rychle), kde je nejdelší čas operace, přesněji kde nejdéle trvá zahájení příslušné operace = je největší nezpracovaná hromada polotovarů)
b) zamyslet se nad tím, jak mohou ostatní pomoci zkrátit tuto dobu zahájení operace

Pokud máte dostatek relevantních dat, stačí většinou selský rozum (samozřejmě pokud nejste ČEZ nebo podobně, tam je to malinko složitější)

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services