14. 5. 2008

TPS - shrnutí diskuze (Z2 - Tok)

Pekný večer všetkým blogerom. Dovolte mi, aby som stručne zhrnula hlavné myšlienky Zásady 2 TPS - tok.

Zásada 2 a procesné riadenie

Predpoklady pre riadenie jednokusového toku:

 1. Definované procesy a popísaný hodnotový tok do úrovne činností
 2. Definované rozhrania medzi procesmi
 3. Známy koncový produkt a jeho početnosť v procese
 4. Zmeraná výkonnosť procesov (náklady, čas, kvalita)
 5. Známy disponibilný pracovný čas
 6. Práca organizovaná podľa:
  o strojov, ľudí
  o procesov
  o produktov
 7. Sledovanie taktu. Takt zákazníka je rýchlosť výroby, ktorá vychádza z rýchlosti predaja.
  Takt = disponibilný pracovný čas za smenu/požiadavky zákazníka za smenu
  příklad: Takt = 28 800 s/800 ks = 36 s

Zlepšenie riadenia jednokusového toku dosiahneme:

 • Optimalizáciou procesov: minimalizáciou časov spracovania a časov prenosov medzi procesmi, odstránením duplicít a zbytočných činností, definovaním činností, ktoré prinášajú a neprinášajú pridanú hodnotu, optimalizáciou časov zoraďovania strojov....
 • Optimalizáciou produktového portfólia a definovaním pridanej hodnoty procesov.
 • Zvyšovaním výkonnosti procesov: minimalizáciou plytvania (náklady), minimalizáciou rozptylu (kvalita), maximalizáciou prietoku (čas).
 • Organizovaním strojov a ľudí tak, aby sa vytvorili predpoklady pre zvyšovanie výkonnosti procesov. To neznamená, že zamestnanci majú viac pracovať. Goldratt v knihe Cieľ dokonca tvrdí, že niekedy je dobré nepracovať.
 • Sledovaním celkového cieľa a tým je požadovaná kvalita produktov a spokojný zákazník, ktorý určuje takt - na konci procesu, nie na začiatku !!! Ďalšie prekvapivé zistenie.

Zásada 2 je podľa mňa o rovnováhe a citlivom vybalancovaní systému hore uvedených prvkov.
Iste ste si všimli, že zásada 2 je celá o procesnom riadení. Nie je iba o zoraďovaní strojov a zariadení, ale aj o ďalších procesoch, ktoré ste vymenovali (controlling, informačná podpora procesov, predaj, TPV ...). Jednokusový hodnotový tok sa týka všetkých procesov vo firme.

V svojich úvahách sme sa pomaly dostali aj k zásade 4, ktorá je o pracovnom zaťažení a jeho vyrovnávaní a k zásade 8, ktorá sa zaoberá informačnými technológiami.

Teším na zajtrajšie stretnutie s vami na blogu na tému: „Ťah“.

Marta Krajčíová

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services