16. 5. 2008

TPS - shrnutí diskuze (Z3 - Tah)

Seriál TPSMarta Krajčíová

Milí priatelia, rada by som vám všetkým poďakovala za vysoko odborné komentáre k téme tok a ťah. Porovnajme si základné myšlienky zásady 2 - jednokusový tok a zásady 3 - ťah.

Hromadná (veľkosériová) a zákazková (neopakovaná) výroba

Zoskupovanie strojov a ľudí s podobnou kvalifikáciou pri hromadnej výrobe v duchu tradičného myslenia (ako je väčšina firiem) má za cieľ dosiahnuť čo najvyššiu produkciu s čo najnižšími jednotkovými nákladmi. Keď stroje a ľudí zoskupíte do podobného typu oddelenia, potrebujete ešte vyriešiť presuny materiálu a vytvárate ďalšie oddelenie. Najlepším spôsobom, ako organizovať prácu v oddeleniach je plánovanie - pretláčanie.

Vyznávači „štíhleho“ myslenia vidia v tomto spôsobe organizácie práce firmu, ktorá vytvára veľké zásoby rozpracovanej výroby. Materiál umŕtvený v zásobách je dôsledkom najzásadnejšieho plytvania, a tou je nadvýroba.

Problém, ktorý súvisí s organizovaním oddelení podľa odbornosti a podobných zariadení je v tom, že výrobok zhotovovaný pre zákazníka nevzniká v jednom oddelení, ale prechádza rôznymi oddeleniami, kde dochádza k jeho zdržaniu.

Tok

Systém, ktorý navrhol Ohno spočíva vo vytvorení jednokusového toku, v rámci ktorého sú jednotlivé procesy usporiadané v postupnosti, ktorý zaistí zhotovenie zákazníkovej objednávky v čo najkratšom čase.

Cieľ: Eliminácia čakania
Zameranie: na procesy a ich pridanú hodnotu
Ideálny tok znamená: mať procesy v malej vzdialenosti od seba, pracovať s malými množstvami a udržiavať materiál (informácie, dokumenty) v neustálom pohybe v rámci procesov. Je to lepšie ako vyrábať veľké dávky a potom ich nechať nečinne čakať.

Skutočným systémom jednokusového toku je systém, ktorý pracuje s nulovou úrovňou zásob, kedy je materiál k dispozícii v okamžiku, kedy ho potrebuje zákazník - aj interný.

Ťah

V prípade, že čistý tok nie je možný preto, lebo procesy sú od seba príliš vzdialené, alebo preto, že priebehové doby jednotlivých operácií sú rozdielne, je často tou druhou možnosťou systém kanban, alebo systém ťahu, ktorý pracuje s určitými zásobami. Ak sú zásoby na správnom mieste, môžu v skutočnosti umožniť lepší celkový chod firmou.
Cieľ: Eliminácia nadvýroby
Zameranie: na zákazníka a redukciu zásob
Systém ťahu optimalizuje zásoby tak, že poskytuje zákazníkovi (môže to byť aj nasledujúci krok výrobného procesu) to, čo vyžaduje, kedy to vyžaduje, a v množstve, ktoré vyžaduje. V rámci systému „ťahu“ platí, že predchádzajúci proces musí vždy robiť to, čo hovorí proces nasledujúci.

Systém ťahu (kanban) sa vo väčšine prípadov osvedčuje lepšie ako systém pevných harmonogramov výroby.

Aj v Toyote pracujú s pevnými časovými harmonogramami. Cieľom časového plánovania je, aby priebehové doby boli čo najkratšie, napr. aby sa diely objednávali každý deň a nie raz za mesiac. Plánovanie sa používa napr. pri objednávaní dielov, ktoré sú dovážané z Japonska do USA, alebo pri konštrukcii nových výrobkov.

Toyota používa k plánovaniu výroby informačný systém, ale pri vizuálnej kontrole procesu sa uplatňujú manuálne názorné pomôcky, ako sú napr. karty a tabule “kontroly procesu“.

Prínosy jednokusového toku a systému kanban nie sú iba finančné úspory - to je uvažovanie v duchu tradičnej hromadnej výroby. Skutočná sila výrobného systému Toyoty spočíva v tom, že uvoľňuje tvorivosť a vedie k neustálemu zlepšovaniu.

Hlavnou témou Zásady 4 (v utorok) je vyrovnávanie pracovného zaťaženia. V príklade Hliníkové žľaby sa dozviete, ako vyrovnávali pracovné zaťaženie optimalizáciou zásob a ako pritom využili jednokusový tok a systém ťahu - kanban. Príklad je zaujímavý, doporučujem vám pozrieť si ho.

Pekný začiatok týždňa vám praje Marta.

0 Comments:

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services